contact

Vestiging Sneek

Adres: Smidsstraat 5
8601 WB SNEEK
Telefoon: 0515 - 412870
LRK: 170370471

Contact

Vestiging Groningen

Adres: Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266
LRK: 106778857

Vestiging Drenthe

Adres: Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN
Telefoon: 06-47009585
LRK: 195998261

Kinderopvangtoeslag

Welkom op de website van gastouderbureau thuis-in-opvang.nl

Opvang in 2017 weer goedkoper!!


....wilt u meer verdienen als gastouder?
....wilt u ook minder betalen als vraagouder?
0f bent u op zoek naar goede, goedkope opvang voor uw kinderen?

thuis-in-opvang.nl is een snel groeiend, landelijk werkend, erkend gastouderbureau dat een aantal zaken belangrijk vindt . . . .

** Snelle en accurate administratie **
** De vraagouders minder te laten betalen **
** De gastouders meer te laten verdienen **

Dit kan, omdat wij niet geld steken in dure kantoorpanden, kleurenbrochures etc., zoals andere gastouderbureaus wel doen.
Ook werken wij zeer efficiënt.

Wij geloven dat wij de goedkoopste van Nederland zijn!!!
Dit vinden onze ruim 600 gastouders ook!Onderstaand een tabel met de kosten voor 2016 die u daadwerkelijk kwijt bent aan kinderopvang per uur per kind.
In deze tabel is de teruggave van de kinderopvangtoeslag mee berekend.

Eigen bijdrage 2016

Verzamel

eerste kind*

tweede kind

 

Verzamel

eerste kind*

tweede kind

inkomen

per uur

per uur

 

inkomen

per uur

per uur

€ 18.176,00

€ 0,52

€ 0,46

 

€ 45.000,00

€ 1,34

€ 0,46

€ 20.000,00

€ 0,52

€ 0,46  

€ 50.000,00

€ 1,55

€ 0,49

€ 24.000,00

€ 0,57

€ 0,46

 

€ 60.000,00

€ 1,92

€ 0,57

€ 28.000,00

€ 0,77

€ 0,46

 

€ 70.000,00

€ 2,52

€ 0,72

€ 32.000,00

€ 0,92

€ 0,46

 

€ 80.000,00

€ 2,98

€ 0,79

€ 36.000,00

€ 1,06

€ 0,46

 

€  90.000,00

€ 3,56

€ 0,93

€ 40.000,00

€ 1,22

€ 0,46

 

€ 177.403,00

€ 4,34

€ 2,12


Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Zelfstandige gastouder kunnen hier van afwijken.
Wilt u een exacte proefberekening? kijk dan op toeslagen.nl. *Met het eerste kind wordt het kind met de meeste uren bedoeld.

"Mijn vrouw (Tineke) was ook werkzaam als gastouder en wij vonden dat de gastouderbureaus waar wij mee samenwerkten toch veel geld kregen voor de werkzaamheden die zij verrichtten."Daarom besloten wij begin 2006 een gastouderbureau op te zetten dat het belang, van de gastouder en vraagouder voorop stelt.
Thuis-in-opvang heeft ook in Drenthe en Groningen een vestiging.

..lees meer


Nieuws

 


Gastouderbureau failliet?

Natuurlijk zouden wij het fijn vinden om het zo snel mogelijk voor u te regelen, niet voor niets kijkt u bij ons op de website.  U zoekt een nieuw gastouderbureau en misschien had u al eens van ons gehoord. U heeft echter nog wel even de tijd om alles goed te regelen. Het is namelijk zo dat bij een faillissement, u 4 maanden de tijd heeft om een ander gastouderbureau te zoeken. Tot die tijd - en dat is een meevaller voor de vraagouders – kunt u als vraagouder uw gastouder al in de maand april betalen zonder bureaukosten (wij kunnen ons voorstellen dat u niet zeker weet dat uw geld als vraagouder bij een faillissement wel bij uw gastouder terechtkomt, en dat is wel wat u als vraagouder wilt natuurlijk).


Bij een faillissement heeft u geen contract meer met het oude gastouderbureau - u bent vrij om te doen en te laten wat u wilt.
Natuurlijk zal het nieuwe bureau (bij overname) u willen doen geloven dat dit niet zo is, maar bij een gastouderbureau ligt het een beetje anders – er is namelijk sprake van een kassiersfunctie en die wordt niet meer uitgevoerd (zie hieronder de twee links naar de websites van de Belastingdienst en BOINK). Handig is wel om nog even een mail te sturen (met ontvangstbevestiging) met de mededeling dat in verband met het  faillissement u het contract als ontbonden beschouwt.

 

Hoe gaat dat met die betalingen nu precies?

Als gastouder stuurt u een mail naar uw vraagouder met het aantal uren per kind wat u in die maand heeft opgepast. Uw vraagouder maakt het aantal uur x het afgesproken uurtarief (met vermelding van het aantal uur en bedrag per uur per kind) aan u over en dat is alles. Deze bankafschriften zijn later bewijs voor de belastingdienst, samen met de jaaropgave van uw oude gastouderbureau en de jaaropgave van het nieuwe bureau, voor de bepaling van de definitieve teruggave kinderopvangtoeslag.


Zie hiervoor ook de websites van de Belastingdienst en BOINK (Belangenvereniging Ouders In de Kinderopvang):

Belastingdienst

Boink

 

Wanneer de Kinderopvangtoeslag rechtstreeks bij het failliete gastouderbureau terechtkomt, probeer dat dan terug te boeken. Ook het gestorte bedrag van 20 maart, immers dat zijn betalingen over de maand april!
Wijzig dan ook zo snel mogelijk dit rekeningnummer in uw eigen nummer op www.toeslagen.nl en bel daarna met de Belastingtelefoon (0800-0543) om hier spoed achter te zetten!

Wanneer u een vrijblijvend gesprek met ons wilt; wat wij voor u kunnen betekenen om te helpen als gastouder uw werk/bedrijf te kunnen voortzetten of als vraagouder om onbezorgd aan het werk te blijven, belt u dan met ons kantoor op 0515 – 412870. Voor gastouders die al bij ons zijn aangesloten, kan het bovenstaande ook gelden, maar dan hoeft er alleen een gesprek plaats te vinden met de desbetreffende vraagouders.


PS. Wanneer uw failliete gastouderbureau een online urensysteem heeft, zorg er dan voor dat u dit nu al uitprint. U weet niet zeker of dit volgend jaar nog kan, en het is zeker handig om de uren en betalingen later gemakkelijk aan te kunnen tonen bij de Belastingdienst.


 

Kinderopvang wordt goedkoper in 2017

 

Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.

 

Dit meldt de minister Asscher van Sociale Zaken. Regeringspartijen PvdA en VVD zijn het over deze extra financiering eens. Eerder was al 100 miljoen euro extra toegezegd voor 2017, maar er blijkt nog meer financiële ruimte. Het voorstel moet nog wel worden besproken in de ministerraad.

Indexering uurtarieven

Behalve extra kinderopvangtoeslag, wil minister Asscher de maximaal te vergoeden uurprijzen in de kinderopvang in 2017 met 2,5 procent verhogen. Dit is een goedmakertje voor 2012, toen er niet geïndexeerd werd. Met de standaard indexatie voor 2017 erbij opgeteld komt de indexatie voor 2017 uit op een stijging van 4,2 procent.

Behalve dit besluit wil minister Asscher de regeling voor werkloze ouders een jaar voortzetten, Dat houdt in dat ouders na ontslag nog zes maanden lang recht houden op kinderopvangtoeslag. Eerder al werd gesproken dat de kinderopvangbranche niet 100, maar 200 miljoen euro toegewezen kreeg. Dit meldde o.a. de Brancheorganisatie. Lees meer

Meer vrouwen aan het werk

 

De extra investering moet ertoe gaan leiden dat er meer vrouwen aan het werk gaan. Dat is de reden dat er juist geïnvesteerd wordt in de midden- en hoge inkomens. Voor ouders met lage inkomens wordt kinderopvang al grotendeels vergoed. Ouders kunnen er in 2017 flink op vooruit gaan in hun kinderopvangkosten. De extra toeslag kan oplopen van 100 tot 1000 euro per jaar.

 

Lage inkomensgroepen

 

Momenteel wordt de kinderopvang meer gebruikt door ouders in de midden- en hoge inkomenscategorie. Minister Asscher heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een tijdje geleden gevraagd om uit te zoeken wat hiervan de oorzaken zijn. Door de investeringen in kinderopvangtoeslag de laatste jaren en indexering van kinderopvangtoeslag, wordt bij de laagste inkomens de kinderopvangkosten voor 93 procent vanuit de overheid vergoed. Dit SCP-onderzoek wordt voor de zomer van 2016 verwacht,

 

Tijd voor stabiliteit

 

Hoewel oudervereniging BOinK, Voor Werkende Ouders en de Brancheorganisatie Kinderopvang blij zijn met de extra investering in kinderopvang, roepen ze de politiek alle drie op tot stabiliteit. ‘Ouders weten niet meer waar ze aan toe zijn’, zegt Gjalt Jellesma van BOinK op NOS.nl. ‘Als je de hele tijd rommelt met de kinderopvang, dus eerst flink bezuinigen en daarna weer geld erbij leggen, worden ouders wantrouwig. Ze weten niet meer waar ze op kunnen rekenen.’

 

Kinderopvang is een serieuze zaak

 

Majet Winsemius van Voor Werkende Ouders geeft een vergelijkbare reactie op NOS.nl. ‘De kinderopvang wordt gebruikt als speelbal. Als het slecht gaat met de economie, wordt er meteen op bezuinigd. Gaat het weer beter, dan komt er weer geld bij. Kinderopvang is een serieuze zaak, daar moet je niet mee spelen.’ Brancheorganisatie Kinderopvang ziet de extra investering als erkenning van het belang van kinderopvang voor de samenleving, maar zegt ook dat ‘stabiliteit en continuïteit in het overheidsbeleid cruciaal zijn voor een toegankelijke en betaalbare kinderopvang’.

 

Download de brief van minister Asscher

 


 

Ouders beoordelen hun gastouder gemiddeld met een 8,6

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, Krimp in de Kinderopvang (2014)
 

 

                                         Rapportcijfer
Gastouder                          8,6
Leidster kinderdagverblijf    7,9
Leidster BSO                      7,5


De GGD constateert relatief weinig overtredingen bij gastouders


Bron: Inspectie voor het onderwijs, Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang (2014)

Het percentage opvanglocaties waar de GGD tijdens een inspectie één of meer overtredingen constateert:

 

tabel

Registratiesysteem

login

Gastouder gezocht?

Bent u op zoek naar een gastouder bij u in de buurt?

Of misschien voor aan huis?
Kijk dan nu op onze gastoudermarktplaats!

gastoudergezocht

Aan de hand van de zoekoptie kunt u gemakkelijk zien of er bij u in de buurt een beschikbare gastouder is.

sbb

brancheorganisatie