contact

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP Sneek
Telefoon: 0515 - 412870
LRK: 170370471
Contact

Vestiging Groningen

Adres: Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266
LRK: 106778857
contact

Vestiging Drenthe

Adres: Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN
Telefoon: 06-47009585
LRK: 195998261
contact

Kinderopvangtoeslag

 Eisen

- Minimale leeftijd 18 jaar en Nederlands als spreektaal.
- Juist diploma (lijst met opleidingen)
- Eerste Hulp aan kinderen. (thuis-in-opvang.nl verzorgt een gecertificeerde cursus 'Eerste Hulp aan kinderen')
- VOG verklaring omtrent gedrag (deze mag niet ouder zijn dan 2 maanden bij aanmelding gastouderbureau)
- VOG inwonende 18+ (dit is wanneer de gastouder thuis oppast)

 

1. Algemeen


• Een WA-verzekering(verplicht),en een mede inzittendenverzekering (bij gebruik van auto)
• Een telefoonaansluiting/mobiel toestel in de woning, goed telefonisch bereikbaar
• Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor alle personen boven de 18 jaar die deel uitmaken van de huishouding/ inwonend zijn van de gastouder
• Goede beheersing van de Nederlandse taal; zodanig dat gastouders kunnen communiceren met de medewerkers van het gastouderbureau, cursussen kunnen volgen en een pedagogisch beleidsplan kunnen lezen
• In het bezit van MBO Helpende welzijn nivo 2 of vergelijkbaar (opleidingslijst)
• Kennis hebben van EHBO voor kinderen (volgens eindtermen van het Oranje Kruis)

 

2. Persoonlijk


• Minimale leeftijdsgrens van 18 jaar en in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
• Organisatietalent en verantwoordelijkheidsgevoel
• Regelmatig en gedurende liefst minimaal een half jaar beschikbaar zijn voor opvang
• Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden
• In staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen
• De gastouder verklaart hierbij tevens dat zijn/haar kinderen niet onder toezicht zijn gesteld

 

3. Motivatie


• Positieve houding tegenover kinderopvang
• Plezier in het omgaan met kinderen
• Het gezin van de gastouder dient positief te staan tegenover de opvang van gastkinderen

 

4. Houding gastouder ten opzichte van het gastouderbureau


• Bereid zijn tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende
cursussen/trainingen/bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak.

 

5. Pedagogische kwaliteiten


• Kennis hebben van ontwikkeling van kinderen, positief staan ten opzichte van de vier pedagogische doelstellingen zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan,en
deze in praktijk kunnen brengen
• Aandacht voor en inzicht in het kind als individu
• In staat zijn tot het geven van warmte en geborgenheid
• In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van het kind
• Kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten

 

6. Houding gastouder ten opzichte van de ouder


• Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën
• Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken
• Bereidheid tot overleg en samenwerking
• Bereidheid en in staat zijn tot het maken en naleven van afspraken.
• Bereidheid en in staat zijn problemen bespreekbaar te maken
• Bereidheid tot het respecteren van de privacy van en geen informatie doorgeven aan derden

 

7. Houding ten opzichte van het Gastouderbureau


• Is bereid tot samenwerking met het GOB
• Staat open voor begeleiding en advies vanuit het GOB
• Is bereid de richtlijnen van het GOB te hanteren

 

8. Leefomgeving


• Het huis van de gastouder moet hygiënisch en kindveilig zijn, zowel binnen als buiten
• De gastouder moet bereid zijn zonodig in of bij het huis kleine aanpassingen te verrichten ( stopcontactplaatjes - tuinhekje – traphekje - rookmelders)
• In het huis moet voldoende ruimte zijn om te spelen, te eten en te slapen.
• In de naaste omgeving moet gelegenheid zijn om buiten te spelen.
• De binnenruimte per op te vangen kind moet minimaal 3m2 per kind zijn
• De gastouder laat de kinderen nooit alleen met huisdieren, ook al lijken deze volledig te vertrouwen zijn
• De opvanglocatie dient altijd en volledig geheel rookvrij te zijn (ook wanneer de kinderen niet aanwezig zijn.)
• Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar aanwezig zijn. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld, wanneer zij aanwezig zijn.
• Er mogen maximaal 5 kinderen tegelijk aanwezig zijn, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar, wanneer zij aanwezig zijn.
• Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd, wanneer zij aanwezig zijn. 


N.B : De mate waarin het Gastouderbureau u kan bemiddelen is afhankelijk van de combinatie van een algemene indruk en bovenstaande Selectiecriteria

Registratiesysteem

login

Certificaat samenwerken aan kwaliteit 2016

Gastouder gezocht?

Bent u op zoek naar een gastouder bij u in de buurt?

Of misschien voor aan huis?
Kijk dan nu op onze gastoudermarktplaats!

gastoudergezocht

Aan de hand van de zoekoptie kunt u gemakkelijk zien of er bij u in de buurt een beschikbare gastouder is.

sbb

brancheorganisatie