contact

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP Sneek
Telefoon: 0515 - 412870
LRK: 170370471
Contact

Vestiging Groningen

Adres: Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266
LRK: 106778857
contact

Vestiging Drenthe

Adres: Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN
Telefoon: 06-47009585
LRK: 195998261
contact

Kinderopvangtoeslag

 

Gerechtshof maakt einde aan discussie ondernemerschap gastouder

Na twee jaar aan rechtsgeschillen is de kogel door de kerk: ook gastouders kunnen ondernemer zijn. Die uitspraak deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarmee lijkt de lange strijd over het zelfstandig ondernemerschap van gastouders beslist.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Foto: ANP

De onrust onder gastouders ontstond, toen het Hof Arnhem-Leeuwarden in 2016 oordeelde dat de betreffende gastouder geen ondernemer was. Zij moest een flink bedrag aan belastingen ophoesten. Er volgden meerdere uitspraken door rechtbanken en gerechtshoven, veelal juist in het voordeel van de ondernemende gastouders. Toch bleef de spanning. Het wachten was op een uitspraak die definitief een einde zou maken een de discussie.

Strijd

De uitspraak van 13 maart door het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft wat Gijs Steijsiger (De Kroon Adviseurs) betreft de strijd met de belastingdienst beslist. Het Hof gaat in tegen zijn oordeel dat het in 2016 uitsprak, waarin een gastouder niet als ondernemer werd aangemerkt. De Belastingdienst gebruikte die uitspraak als argument. Nu neemt het Hof Arnhem-Leeuwarden de uitspraak over van het Gerechtshof van Den Haag van 27 juni 2017. Daarbij werd een gastouder ook als zelfstandig ondernemer aangemerkt. Steijsiger: ‘De beslissende uitspraak liet lang op zich wachten. Eigenlijk keren we nu terug naar de situatie zoals die altijd is geweest. De gastouders worden niet meer als groep uitgesloten van ondernemerschap. Per gastouder wordt nu weer beoordeeld (zoals voorheen) of zij voldoet aan de door de Hoge Raad gestelde ondernemerscriteria.’

Argumenten

Op basis van de door De Kroon Adviseurs ingebrachte stellingen, argumenten en feiten is het Hof tot het oordeel gekomen dat de gastouder dient te worden aangemerkt als ondernemer.

Het Hof oordeelde dat:

  1. De vraagouders de opdrachtgevers zijn van de gastouder
  2. De gastouder wel degelijk ondernemersrisico loopt
  3. Het gastouderbureau geen toezicht- en handhavende taak heeft, doch slechts een signalerende
  4. Het gastouderbureau slechts bemiddelende, begeleidende en ondersteunende werkzaamheden verricht ten behoeve van de gastouder
  5. De wet- en regelgeving van de Wet Kinderopvang niet de zelfstandigheid van de gastouder als ondernemer aantast.

Opluchting

Steijsiger, die tientallen rechtszaken van gastouders vertegenwoordigt, waaronder deze, is opgelucht: ‘Het enige verweer van de belastingdienst in de procedures was namelijk altijd de verwijzing naar de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 2016. Dit verweer valt nu dus weg. Dus wat blijft er nog over?’ Volgens hem niets meer. ‘Dit blijkt ook uit het feit, dat de belastingdienst in andere Hofuitspraken niet in hoger beroep is gegaan. En daarmee lijkt een einde te komen aan de lange, en onnodige, onzekerheid die is geweest over het ondernemerschap van de gastouder.’

We hebben de Belastingdienst gevraagd om te reageren op de uitspraak van het Hof Arnhem/Leeuwarden. Deze reactie wordt nog aan dit artikel toegevoegd.

 

Bron: Kinderopvangtotaal


Wacht tot 1 januari 2019 met toekennen vergoeding voor je partner

ALS je partner dit jaar minstens 525 uren heeft meegewerkt in jouw onderneming en je hem of haar daarvoor tot nu toe nog geen arbeidsvergoeding hebt toegekend;
DAN kun je waarschijnlijk net zo goed wachten tot na 2018, zodat je de meewerkaftrek kunt benutten.

Heeft je partner tussen de 525 en 875 uren in je onderneming gewerkt? Dan is de meewerkaftrek 1,25% van de winst. Bij een hoger aantal uren (minstens 1.750) stijgt de aftrek tot maximaal 4% van de winst. Bepaalde vormen van winst, bijvoorbeeld stakingswinst, tellen niet mee voor de berekening van meewerkaftrek.

 

→ Extra tip! Als zzp'er kun je je partner gewoon een meewerkbeloning geven van minimaal € 5.000. Een voordeel van het toekennen van een arbeidsvergoeding is dat deze aftrekbaar is. Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan je partner is echter niet aftrekbaar. Reken dus uit wat het meest voordelig is. Vergeet ook de effecten niet die meer of minder inkomen kan hebben op heffingskortingen en toeslagen.

 


Tarief 2019 thuis-in-opvang.nl 

Gast- en vraagouders gaan er allemaal op vooruit!

De maximum uurprijs voor de gastouderopvang die de overheid vergoedt gaan omhoog. Deze stond voor 2018 op € 5,91 en wordt voor 2019 verhoogd naar € 6,15. Ook de vergoeding vanuit de Belastingdienst in de vorm van de kinderopvangtoeslag is verhoogd. Hierdoor betalen de ouders minder eigen bijdrage en toch ontvangt de gastouder meer. Doordat de bureaukosten van thuis-in-opvang.nl gelijk blijven gaat het volledige voordeel naar onze gast- en vraagouders.

Het tarief van thuis-in-opvang.nl verandert van € 5,97 naar € 6,19. Het verschil tussen de maximale vergoeding en het tarief van thuis-in-opvang.nl is in vergelijking met 2018 kleiner en daardoor wordt het nog goedkoper voor onze vraagouders. Een gezin met een modaalinkomen, betaalt voor 2 kinderen in de opvang gemiddeld nog maar € 0,61 per kind per uur aan eigen bijdrage.

 


Openingstijden tijdens Kerst en Oud & Nieuw

Tijdens de aankomende feestdagen zullen wij tussen 24 december en 4 januari met ons kantoor gesloten zijn. De facturering en de uitbetaling zal zoals gewend, gewoon door gaan. Wij wensen alle relaties prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

 

 

Registratiesysteem

login

Certificaat samen werken 2017

Gastouder gezocht?

Bent u op zoek naar een gastouder bij u in de buurt?

Of misschien voor aan huis?
Kijk dan nu op onze gastoudermarktplaats!

gastoudergezocht

Aan de hand van de zoekoptie kunt u gemakkelijk zien of er bij u in de buurt een beschikbare gastouder is.

sbb

brancheorganisatie

 

ggd