Eisen en criteria

Eisen en criteria


- Minimale leeftijd 18 jaar en Nederlands als spreektaal.
- Juist diploma (lijst met opleidingen)
- Eerste Hulp aan kinderen. (Livis verzorgt een gecertificeerde cursus 'Eerste Hulp aan kinderen')
- VOG verklaring omtrent gedrag*
- VOG inwonende 18+ * (dit is wanneer de gastouder thuis oppast)
- Ingeschreven in het Personen Register Kinderopvang

*De VOG's kunnen digitaal door thuis-in-opvang.nl worden aangevraagd. Dit scheelt weer € 7,50 per VOG.

1. Algemeen

 • Een WA-verzekering (verplicht) en een mede inzittendenverzekering (bij gebruik van auto)
 • Een telefoonaansluiting/mobiel toestel in de woning, goed telefonisch bereikbaar
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor alle personen boven de 18 jaar die deel uitmaken van de huishouding/inwonend zijn van/bij de gastouder
 • Gekoppeld zijn met de VOG (ook van huisgenoten èn degenen die langer dan een half uur in drie maanden op de opvanglocatie komen – uitgezonderd je vraagouders) in het Personenregister Kinderopvang
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal; zodanig dat gastouders kunnen communiceren met de medewerkers van het gastouderbureau, cursussen kunnen volgen en een pedagogisch beleidsplan kunnen lezen
 • In het bezit van MBO Helpende welzijn niveau 2 of vergelijkbaar 
  (opleidingslijst te vinden op www.thuis-in-opvang.nl)
 • In het bezit van een geldig kinder EHBO certificaat (zie hiervoor het register EHBO-certificaten gastouderopvang op www.rijksoverheid.nl)
 • U heeft een achterwacht die altijd telefonisch bereikbaar is en bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig kan zijn

2. Persoonlijk

 • Minimale leeftijdsgrens van 18 jaar en in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Organisatietalent en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Regelmatig en gedurende liefst minimaal een jaar beschikbaar zijn voor opvang
 • Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden
 • In staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen
 • De gastouder verklaart hierbij tevens dat zijn/haar kinderen niet onder toezicht zijn gesteld

3. Motivatie

 • Positieve houding tegenover kinderopvang
 • Plezier in het omgaan met kinderen
 • Het gezin van de gastouder dient positief te staan tegenover de opvang van gastkinderen wanneer bij haar thuis de opvang plaatsvindt

4. Pedagogische kwaliteiten

 • Kennis hebben van ontwikkeling van kinderen, positief staan ten opzichte van de vier pedagogische doelstellingen zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan en deze in praktijk kunnen brengen
 • Aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • In staat zijn tot het geven van warmte en geborgenheid
 • In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van het kind
 • Kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten
 • Kennis hebben van de Meldcode Kindermishandeling en de daarbij behorende handleiding


5. Houding gastouder ten opzichte van de ouder

 • Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken
 • Bereidheid tot overleg en samenwerking
 • Bereidheid en in staat zijn tot het maken en naleven van afspraken
 • Bereidheid en in staat zijn problemen bespreekbaar te maken
 • Bereidheid tot het respecteren van de privacy van en geen informatie doorgeven aan derden

6. Houding ten opzichte van het Gastouderbureau

 • Bereid zijn tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende cursussen/trainingen/bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak
 • Staat open voor begeleiding en advies vanuit het GOB
 • Is bereid de richtlijnen van het GOB te hanteren

7. Leefomgeving

 • De locatie waar de gastouder oppast moet hygiënisch en kind veilig zijn, zowel binnen als buiten
 • De gastouder moet bereid zijn zo nodig in of bij het huis kleine aanpassingen te verrichten (stopcontactplaatjes - tuinhekje - traphekje - rookmelders)
 • In het huis moet voldoende ruimte zijn om te spelen, te eten en te slapen
 • In de naaste omgeving moet gelegenheid zijn om buiten te spelen
 • De binnenruimte per op te vangen kind moet minimaal 3m2 per kind zijn
 • De gastouder laat de kinderen nooit alleen met huisdieren, ook al lijken deze volledig te vertrouwen zijn
 • De opvanglocatie dient altijd en volledig geheel rookvrij te zijn, ook wanneer de kinderen niet aanwezig zijn
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders
 • Maximaal 6 kinderen tegelijk van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij tellen uw eigen kinderen en vriendjes tot 10 jaar ook mee
 • Er mogen niet meer dan 5 kinderen tegelijk worden opgevangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd
 • Kinderen tot 1,5 jaar moeten een eigen slaapruimte hebben

Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
telefonisch van
9:00-12:00 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 0598-433893
Mobiel: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe


Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585
 
LRK: 195998261

contact button drenthe