Nieuws

Ouders ontvangen eind mei tegemoetkoming voor doorbetalen kinderopvang tijdens tweede sluitingsperiode

Nieuwsbericht | 12-05-2021 | 15:17

Ongeveer 570.000 ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en de factuur voor de kinderopvang doorbetaald hebben tijdens de afgelopen sluitingsperiode ontvangen eind mei een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst/Toeslagen voeren de regeling uit. Het kabinet trekt hier circa € 275 miljoen voor uit.

Het gaat voor de dagopvang en gastouderopvang om de periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 en voor de buitenschoolse opvang (bso) om de periode 16 december 2020 tot en met 18 april 2021. Net als na de eerste sluitingsperiode vorig jaar hoeven ouders niet zelf een aanvraag voor de tegemoetkoming te doen. De SVB maakt deze automatisch over naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit doet de SVB op basis van kinderopvangtoeslagengegevens die op peildatum 21 februari 2021 van ouders bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen, zoals het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat en de hoogte van het inkomen. De tegemoetkoming die ouders ontvangen is een benadering van de betaalde eigen bijdrage. Zo is de hoogte van de tegemoetkoming onder andere beperkt tot de maximum uurprijzen.

Ook voor de tweede sluitingsperiode wordt voorzien in een herzieningsmoment, zodat ouders met terugwerkende kracht recht op de tegemoetkoming kunnen krijgen. Dit is van toepassing op situaties waarbij ouders na 21 februari kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd of na deze datum hebben doorgegeven dat hun kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang is overgegaan, terwijl zij gedurende de sluitingsperiode al wel een lopend contract hadden met de kinderopvangorganisatie.

Voor ouders die gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeente geldt dat zij, net als tijdens de eerste sluitingsperiode, de eigen bijdrage via de gemeente vergoed krijgen. Het betreft ouders met een sociaal-medische indicatie en ouders met kinderen die deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurende peuteropvang. Het kabinet reserveert hiervoor circa € 5 miljoen.
 

Ouders zonder kinderopvangtoeslag

Een relatief kleine groep ouders betaalt de rekening voor de kinderopvang geheel zelf en ontvangt dus geen kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie voor het gebruik van kinderopvang. Het gaat met name om gezinnen waar één ouder werkt en de ander niet, maar ook om expats van buiten de EU, huishoudens waarbij sprake is van een zieke partner en grootouders of verzorgers van het kind die de facturen hebben doorbetaald. Deze ouders dienen zelf een aanvraag te doen bij de SVB, zij ontvangen dus niet automatisch een vergoeding. Het doen van de aanvraag kan in de periode 15 mei tot en met 15 juli 2021 via https://www.svb.nl/nl/vergoeding (opent externe website)">https://www.svb.nl/nl/vergoeding. Hiervoor dienen ouders onder andere een ‘Verklaring kinderopvang’ en de betaalde facturen aan te leveren. Voor deze ouders geldt dat zij een tegemoetkoming kunnen krijgen voor de kinderopvangfactuur die zij doorbetaalden tijdens de beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren. Het kabinet raamt de kosten die met de tegemoetkoming voor deze circa 4.800 ouders gemoeid zijn op zo’n € 20 miljoen. 

Bron: Rijksoverheid.nl

 


Tegemoetkoming doorbetalen kinderopvang voor ouders zónder kinderopvangtoeslag

07-05-2021| 09:11

Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) aanvragen.

De TTKZO is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die zij doorbetaalden tijdens beide periodes in coronatijd waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.

Lees meer

Bron: Kinderopvangtotaal.nl


Tegemoetkoming kosten eigen bijdrage

04-02-2021| 09:11

Er is weer een persconferentie geweest en dat betekent meestal dat er een mail volgt met uitleg wat dit nu voor jou betekent.

Er is door de Overheid bepaald, dat de compensatie eigen bijdrage kinderopvang, gaat gelden voor de periode van 16 december tot 8 februari.

"Op 8 februari gaan de kinderdagopvang en gastouderopvang weer open. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari."

Foutje staat wel in het document: gastouderopvang was al open (zie onze vorige mails).

"Kinderopvang doorbetalen

  • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
  • Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen in het portaal van  de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
  • U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken."

De 4 eurocent die wij hanteren boven het maximum vergoedbare tarief, kun je van ons retour krijgen. Zoals in eerdere mails aangekondigd, kun je dat terugvragen door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en dan zullen we, nadat ook de factuur van februari volledig is betaald, het bedrag terug storten.


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe