Nieuws

Extra nieuws i.v.m. de Coronacrisis

Bezwaar tegen afwijzing "vergoeding eigen bijdrage kinderopvang"

Nieuwsbericht | 28-09-2020 | 11:46
Mail naar alle actieve ouders.

Naar aanleding van de zaak "vergoeding eigen bijdrage kinderopvang" hebben een aantal vraagouders zoals voorgesteld in de brief van het SVB een bezwaar ingediend bij de Belastingdienst over te weinig ontvangen eigen bijdrage voor de “Corona periode” van 16 maart tot 8 juni.

Dit moest voor 12 august en daar is in eerste instantie een afwijzing op gekomen van de Belastingdienst. Afgelopen vrijdag 25 september is er vanuit thuis-in-opvang.nl naar alle actieve ouders en gastouders een mail gedaan hierover. Wil je nu daar alsnog over in beroep gaan, lees dan de gestuurde mail.


 

Nog maar één beslisboom verkouden kind: 0 jaar t/m groep 8

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. In deze nieuwe versie zijn ook weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u hieronder.

Beslisboom verkouden kind 0 jaar tm groep 8 - BOinK AJN RIVM

De verbeteringen in de beslisboom zijn samen met AJN Jeugdartsen Nederland tot stand gekomen. De nieuwe beslisboom is wederom voorgelegd en goedgekeurd door het RIVM. We bedanken de gebruikers van de beslisboom voor hun feedback en suggesties.

Wat is er aangepast?

Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 3 september 2020.

  • De titel is aangepast naar 0 jaar t/m groep 8. De doelgroepen van deze beslisboom zijn kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Er is daarom bewust gekozen voor ‘t/m groep 8’ in plaats van ‘t/m 12 jaar’. Kinderen van alle leeftijden in het basisonderwijs vallen hieronder.
  • Aan de inleiding is uitleg over de nieuwe regels toegevoegd.
  • Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven.
  • Het witte blok over wanneer testen en testuitslagen is aangepast en uitgebreid.
  • De datum is aangepast.

We roepen alle ouders, kinderopvangorganisaties, gastouders, basisscholen* en andere professionals uit de twee branches op om met deze vernieuwde beslisboom te gaan werken. Delen van dit bericht in de link naar de nieuwe beslisboom stellen we zeer op prijs.

Wat er aan vooraf ging

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school. Sinds 11 september mogen ook kinderen van 7 t/m 12 jaar met een neusverkoudheid onder dezelfde voorwaarden naar de kinderopvang/school. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de richtlijnen van het RIVM. De beslisboom is gecontroleerd en akkoord bevonden door het RIVM. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders), leerkrachten en andere medewerkers van het basisonderwijs en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving van het RIVM. U vindt de documenten hieronder.

Downloads beslisboom verkouden kinderen toelaten

Een update met betrekking tot het corona-testbeleid

Nieuwsbericht | 21-09-2020 | 11:39

Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Dit is een tijdelijke uitzondering die is ingesteld om de druk op de testcapaciteit te verminderen. Is je kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten je kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Daarvoor kun je contact opnemen met de GGD in je regio. In dat geval houd je kinderen thuis totdat de testuitslag bekend is.


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe