Eisen en criteria

Coronavirus in de Kinderopvang.

Noodopvang:  https://www.thuis-in-opvang.nl/noodopvang-corona


Update | 20-03-2020 |

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Lees verder

https://www.nieuwsszw.nl/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug/

 


Update | 18-03-2020 |

Wij proberen zoveel mogelijk de informatie van de Overheid voor jullie te filteren, willen jullie niet met informatie ‘overvoeren’, want op een gegeven moment dan wordt het teveel. Dat snappen wij.

Toch willen we dit mededelen.

Hier (zie pdf document) wordt gesteld door de Overheid dat:

 • Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep moeten daarom terecht kunnen bij de kinderopvang.
 • Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang, maar ik werk wel in een cruciale beroepsgroep. Kan ik gebruik maken van de (nood)opvang?  

 • Ja, de (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang.


Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk en ik gebruik wil maken van de (nood)opvang bij mijn gastouder, maar mijn gastouder ziek is?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Indien de eigen gastouder geen opvang kan bieden doordat zij zelf ziek is, of haar kind ziek is, dan kunt u contact opnemen met de gemeente om te vragen waar er noodopvang geboden kan worden voor het kind.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? 

Nee,

 • Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt).
 • Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig.
 • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.
 • Indien u normaliter geen kinderopvang gebruikt, maar u dat nu wel nodig heeft omdat u in een cruciaal beroep werkt, hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. U maakt geen kosten voor het gebruik van deze kinderopvang.   

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang? 

 • Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
 • Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst. 

 ____________________________________

Dringende oproep aan gastouders!

Wanneer je (nood)opvang wilt bieden aan ouders die in cruciale beroepsgroepen werken – die normaal gesproken geen opvang bij je afnemen – geef dit aan ons door – graag per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (onze telefoonlijnen zitten overvol); wij zetten dan je naam en telefoonnummer(s) en woonplaats op onze website en geven dit ook door aan de Gemeente, zodat ouders je kunnen bellen. Je kunt het natuurlijk ook op de bekende Sociale Media plaatsen.

 Hoe dit later gefactureerd wordt, heel eerlijk gezegd hebben wij daar geen idee van. De Overheid zegt dat ouders hier geen extra kosten voor hoeven te maken, dus het kan zijn dat de Overheid de factuur betaalt of dat er verwacht wordt van de kinderopvang dat we de economie draaiende houden en daarom de gastouders in deze specifieke situatie hier geen uren voor moeten berekenen. Nogmaals wij weten het niet. Houd met je keuze daarmee dus rekening.

____________________________________

Zoals je nu in de media ook leest en de Koning zelfs voor ons applaudiseert, realiseren jullie je nu (en ook anderen) hopelijk wat meer, dat jullie als gastouders voor belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij; nu is de tijd (als het mogelijk is) om een extra tandje bij te zetten om elke Nederlander een handje te helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen.

Andere mensen rekenen op jullie!

We wensen jullie allen een goede gezondheid toe.


Overzicht van cruciale beroepen tijdens de COVID-19 uitbraak (en vitale processen)

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de opvang.

Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • - Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • - Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • - Openbaar vervoer.
 • - Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • - Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • - Vervoer van afval en vuilnis.
 • - Kinderopvang.
 • - Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • - Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
   • meldkamerprocessen
   • brandweerzorg
   • ambulance zorg
   • GHOR
   • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • - Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn. 

 • - Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • - Regionale distributie elektriciteit
 • - Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • - Regionale distributie gas
 • - Olievoorziening   
 • - Internet en datadiensten
 • - ICT/Telecom 
 • - Internettoegang en dataverkeer   
 • - Spraakdienst en SMS  
 • - Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • - Drinkwatervoorziening
 • - Drinkwater 
 • - Keren en beheren waterkwantiteit
 • - Vlucht- en vliegtuigafhandeling 
 • - Scheepvaartafwikkeling   
 • - Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • - Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • - Toonbankbetalingsverkeer
 • - Massaal giraal betalingsverkeer   
 • - Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken   
 • - Effectenverkeer  
 • - Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • - Inzet politie  
 • - Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • - Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)   
 • - Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers   
 • - Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven   
 • - Inzet defensie 

Voor de eventuele wijzigingen die hier nog op volgen, zie onderstaande link – deze zal door de Overheid worden gewijzigd, wanneer nodig:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Hieronder staat nog even de laatste stand van zaken.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/3/15/vragen--antwoorden-aanvullende-coronamaatregelen

Jullie begrijpen dat wij niet elke keer alle wijzigingen aan jullie door kunnen geven, wij doen ons best – net als jullie – om hier zo goed en kwaad als het kan door deze moeilijke periode heen te komen.

Uiteraard kunnen wij niet elke minuut alles doorgeven.

Hou zelf de bovenstaande websites in de gaten, voor eventuele wijzigingen.

 

 

 

Update 20-03-2020 Coronavirus in de kinderopvang.

Eisen en criteria


- Minimale leeftijd 18 jaar en Nederlands als spreektaal.
- Juist diploma (lijst met opleidingen)
- Eerste Hulp aan kinderen. (thuis-in-opvang.nl verzorgt een gecertificeerde cursus 'Eerste Hulp aan kinderen')
- VOG verklaring omtrent gedrag*
- VOG inwonende 18+ * (dit is wanneer de gastouder thuis oppast)
- Ingeschreven in het Personen Register Kinderopvang

*De VOG's kunnen digitaal door thuis-in-opvang.nl worden aangevraagd. Dit scheelt weer € 7,50 per VOG.

1. Algemeen

 • Een WA-verzekering (verplicht) en een mede inzittendenverzekering (bij gebruik van auto)
 • Een telefoonaansluiting/mobiel toestel in de woning, goed telefonisch bereikbaar
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor alle personen boven de 18 jaar die deel uitmaken van de huishouding/inwonend zijn van/bij de gastouder
 • Gekoppeld zijn met de VOG (ook van huisgenoten èn degenen die langer dan een half uur in drie maanden op de opvanglocatie komen – uitgezonderd je vraagouders) in het Personenregister Kinderopvang
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal; zodanig dat gastouders kunnen communiceren met de medewerkers van het gastouderbureau, cursussen kunnen volgen en een pedagogisch beleidsplan kunnen lezen
 • In het bezit van MBO Helpende welzijn niveau 2 of vergelijkbaar 
  (opleidingslijst te vinden op www.thuis-in-opvang.nl)
 • In het bezit van een geldig kinder EHBO certificaat (zie hiervoor het register EHBO-certificaten gastouderopvang op www.rijksoverheid.nl)
 • U heeft een achterwacht die altijd telefonisch bereikbaar is en bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig kan zijn

2. Persoonlijk

 • Minimale leeftijdsgrens van 18 jaar en in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Organisatietalent en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Regelmatig en gedurende liefst minimaal een jaar beschikbaar zijn voor opvang
 • Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden
 • In staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen
 • De gastouder verklaart hierbij tevens dat zijn/haar kinderen niet onder toezicht zijn gesteld

3. Motivatie

 • Positieve houding tegenover kinderopvang
 • Plezier in het omgaan met kinderen
 • Het gezin van de gastouder dient positief te staan tegenover de opvang van gastkinderen wanneer bij haar thuis de opvang plaatsvindt

4. Pedagogische kwaliteiten

 • Kennis hebben van ontwikkeling van kinderen, positief staan ten opzichte van de vier pedagogische doelstellingen zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan en deze in praktijk kunnen brengen
 • Aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • In staat zijn tot het geven van warmte en geborgenheid
 • In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van het kind
 • Kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten
 • Kennis hebben van de Meldcode Kindermishandeling en de daarbij behorende handleiding


5. Houding gastouder ten opzichte van de ouder

 • Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken
 • Bereidheid tot overleg en samenwerking
 • Bereidheid en in staat zijn tot het maken en naleven van afspraken
 • Bereidheid en in staat zijn problemen bespreekbaar te maken
 • Bereidheid tot het respecteren van de privacy van en geen informatie doorgeven aan derden

6. Houding ten opzichte van het Gastouderbureau

 • Bereid zijn tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende cursussen/trainingen/bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak
 • Staat open voor begeleiding en advies vanuit het GOB
 • Is bereid de richtlijnen van het GOB te hanteren

7. Leefomgeving

 • De locatie waar de gastouder oppast moet hygiënisch en kind veilig zijn, zowel binnen als buiten
 • De gastouder moet bereid zijn zo nodig in of bij het huis kleine aanpassingen te verrichten (stopcontactplaatjes - tuinhekje - traphekje - rookmelders)
 • In het huis moet voldoende ruimte zijn om te spelen, te eten en te slapen
 • In de naaste omgeving moet gelegenheid zijn om buiten te spelen
 • De binnenruimte per op te vangen kind moet minimaal 3m2 per kind zijn
 • De gastouder laat de kinderen nooit alleen met huisdieren, ook al lijken deze volledig te vertrouwen zijn
 • De opvanglocatie dient altijd en volledig geheel rookvrij te zijn, ook wanneer de kinderen niet aanwezig zijn
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders
 • Maximaal 6 kinderen tegelijk van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij tellen uw eigen kinderen en vriendjes tot 10 jaar ook mee
 • Er mogen niet meer dan 5 kinderen tegelijk worden opgevangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd
 • Kinderen tot 1,5 jaar moeten een eigen slaapruimte hebben

Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
AANGEPASTE TIJDEN
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN
Telefoon: 06-47009585

LRK: 195998261

contact button drenthe