Kinder-EHBO

Kinder EHBO


De Wet Kinderopvang van het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stelt aan gastouders oa. ook de volgende eis: Gastouders moeten in het bezit zijn van een goedgekeurd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren. De regels voor kwalificatie voor kinder-EHBO zijn vastgelegd in een ministeriële regeling. In overleg met de betrokken sectorpartijen is aansluiting gezocht bij de geldende eisen voor de gastouderopvang. 

De volgende certificaten zijn aangewezen als passende kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen:

a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;

b. Eerste Hulp van het Oranje Kruis, voor zover afgegeven per 1 januari 2017;

c. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;

d. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;

e. Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

f. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

g. Eerstehulpverlener van NIKTA;

h. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;

i. Acute Zorg aan Kind en Omgeving van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening AZKO (NVB);

j. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;

k. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis;

l. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening;

m. Advanced Medical Responder: Eerste hulp Aan Kinderen (AMR3: EHAK IKK) van CIBOT.

Indien een van de hierboven genoemde certificaten onderdeel uitmaakt van een BHV-cursus, volstaat de BHV-cursus. Indien de BHV cursus niet een van de bovenstaande certificaten omvat, volstaat de BHV-cursus niet en moet aanvullend een van de hierboven vermelde certificaten worden behaald.

Thuis-in-opvang.nl biedt al haar vraag- en gastouders de mogelijk om via gratis-ehbo.nl een cursus kinder EHBO te volgen.

De cursus is een bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte, welke voldoet aan de huidige wetgeving. Het houdt uw kennis die vereist is om te handelen in noodsituaties paraat. Door middel van nabootsing van praktijksituaties wordt de stof zo duidelijk mogelijk overgebracht. Hierbij wordt zeker ingegaan op situaties die zich kunnen voordoen bij u in huis.


Duur cursus
De kinder ehbo cursus bestaat uit één dagdeel.

Inhoud cursus
Door het grote verschil in lichaamsbouw en gedrag van respectievelijk zuigelingen, kinderen en volwassenen is het belangrijk op de juiste wijze te handelen bij eerstehulpverlening.

Zowel in de theorie als in de praktijk zullen de volgende zaken zeker aan de orde komen:

· Alarmering
· Gevaarlijke situaties herkennen
· Veiligheid hulpverlener en slachtoffertje
· Herkenning ziektebeelden bij kinderen
· Heimlich-methode
· Stabiele zijligging
· Beademing en reanimatie kinderen
· Behandeling diverse verwondingen bij kinderen

Uiteraard zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden en vragen nog vele andere zaken op het gebied van eerste hulp aan de orde komen.

Prijzen cursus

De prijs voor deze cursus bedraagt per persoon € 120,00 en wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door uw zorgverzekering.

 Voor meer informatie kijk op www.gratis-ehbo.nl

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe