Verdiensten 2022

Verdiensten voor gastouder 2022


Bedrag voor de gastouder per kind

Doordeweekse dagen vanaf 07:00 uur tot 18:00 uur: € 5,65
Weekends en opvang tussen 18:00 uur tot 07:00 uur € 6,15

Vergoedingen voor:

    ontbijt    2e broodmaaltijd   warme maaltijd   tussen-doortjes  
kind 1-3 jaar   € 0,71   € 0,91   € 0,67   € 0,23  
kind 4-8 jaar   € 0,87   € 1,03   € 1,05   € 0,45  
kind 9-13 jaar   € 1,31   € 1,71   € 1,70   € 0,84  

Evt. reiskosten per kilometer € 0.19

 
De verdiensten zijn rechtstreeks voor de gastouder. (hier gaat nog wel vanaf 3,3%* voor aansluiting bij de Gastoudercentrale voor het betalingsverkeer, online administratiesysteem, aansprakelijkheidsverzekering, etc.)

Zelfstandige gastouders kunnen van deze tarieven afwijken. Zelfstandige gastouder zijn gastouders die aangemeld zijn bij Kamer van Koophandel en dus als onderneming fungeren. Wilt u als gastouder precies weten wat dit inhoudt en eventueel voor u betekent. Kijk dan op de pagina zelfstandige gastouder.
 

Bedrag voor gastouders bij de vraagouder thuis.

Voor gastouders bij de vraagouders thuis geldt (behalve als zij ingeschreven zijn bij de Kvk of familiair zijn) een Wettelijk Minimum Loon

Vergoeding voor de gastouder vanaf (01-01-2022) volgens WML:

 Leeftijd

 18 jaar 

 19 jaar 

 20 jaar 

 21 jaar 
en ouder
  bruto bruto bruto bruto
bij cao 36 uur € 5,53 € 6,64 € 8,85 € 11,06
incl. vakantiegeld 8% € 5,97 € 7,17 € 9,56 € 11,94
(dit is veranderlijk en wordt halfjaarlijks bepaald door het Rijk)     

 

Vergoeding voor de gastouder vanaf (01-07-2022) volgens WML:

 Leeftijd

 18 jaar 

 19 jaar 

 20 jaar 

 21 jaar 
en ouder
  bruto bruto bruto bruto
bij cao 36 uur € 5,63 € 6,76 € 9,01
€ 11,26
incl. vakantiegeld 8% € 6,08
€ 7,30 € 9,73 € 12,16
(dit is veranderlijk en wordt halfjaarlijks bepaald door het Rijk)     

 

Het aantal uren per dag is niet belangrijk. Werkt de gastouder 1 uur per dag, dan geldt dat dus als 1 gewerkte dag. Op basis van CAO kinderopvang en deze hanteert een 36-urige werkweek. Het vakantiegeld is 8% van het bruto loon.

Meer hierover vindt u hier "opvang "bij de vraagouder(s) aan huis".*De gastouder krijgt voor de servicefee veel diensten:
  • Online verkoopadministratie.
  • Online onkostenadministratie; een gastouder kan op eenvoudige wijze haar onkosten vastleggen en onderbouwen naar de Belastingdienst. De onkosten worden automatisch meegenomen in het fiscale overzicht van De Gastouder.
  • Services voor het boeken van de betalingen op de facturen.
  • Herinnerings- en aanmaningsservice voor de facturen; het risico van niet betalen aan de gastouder is sterk afgenomen, doordat er een vast herinnerings- en aanmaningstraject wordt aangehouden in het geval een vraagouder niet (op tijd) betaald. Zonodig wordt er voor de gastouder zelfs een gerechtelijke procedure gestart.
  • Online fiscaal overzicht.
  • Plaatsing op de marktplaats voor werven van klanten; de gastouder is voor een vraagouder zichtbaar geworden en de gastouder voldoet hiermee meteen aan één van de eisen voor het worden van een zelfstandig gastouder.
  • Verzorgen van betalingen via aparte Stichting Derdengelden Gastouderopvang; het risico van niet betalen aan de gastouder is sterk afgenomen, doordat het geld op een aparte rekening staat en buiten een eventueel faillissement van Thuis-in-opvang.nl of De Gastoudercentrale valt.
  • Helpdeskondersteuning bij vragen over betalingen en inkomsten.
  • Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering voor kinderen.

Als gastouder dien je zelf de administratie bij te houden of uit te besteden aan derden. Bij uitbesteding, moet je rekening houden met kosten voor de boekhouder, kosten voor advies en ondersteuning en kosten voor het (niet) bijhouden van onkosten en misgelopen fiscaal voordeel. De kosten voor de boekhouder en adviseur kunnen behoorlijk oplopen. Door zelf de administratie bij te houden met gebruik van het online systeem van De Gastoudercentrale kun je deze kosten aardig terugbrengen.

Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
telefonisch van
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 0598-433893
Mobiel: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe


Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585
 
LRK: 195998261

contact button drenthe