Zelfstandig gastouder

Zelfstandigenaftrek


Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een onderdeel van de zogeheten ondernemersaftrek. Op de winst uit onderneming mag deze ondernemersaftrek in mindering worden gebracht. De belastbare winst uit onderneming wordt door de zelfstandigenaftrek dus definitief verminderd. Deze aftrek geldt alleen voor ondernemers in de inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag. Voor 2018 bedraagt de zelfstandigenaftrek €7.280 voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor ondernemers die de AOW-leeftijd wel al hebben bereikt, bedraagt de zelfstandigenaftrek 50 procent ofwel €3.640.
Indien je in het kalenderjaar bevallen bent, is de kans groot dat je niet aan de 1.225 uren komt. Hiervoor is in de wet een regeling getroffen. Gedurende de wettelijke termijn van zwangerschapsverlof, 16 weken, gelden voor het urencriterium de uren die je gemiddeld voor en na deze 16 weken aan je onderneming hebt besteed.

Verrekening
De in een jaar in aanmerking te nemen zelfstandigenaftrek mag niet meer bedragen dan je winst voor ondernemingsaftrek. Het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat om deze reden niet in aanmerking kon worden genomen mag worden verrekend in de volgende 9 jaar (in volgorde van ontstaan). Voorwaarden voor het verrekenen van niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek is wel dat je in het jaar van verrekening recht hebt op zelfstandigenaftrek.

Een voorbeeld ter verduidelijking: In 2015 heb je een winst behaald van €6.000, hierop breng je de zelfstandigenaftrek in mindering maar tot een maximum van €6.000. Er blijft dus een bedrag van €7.280 - €6.000= €1.280 aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek over. In 2016 heb je een winst behaald van €10.000, hierop breng je allereerst de reguliere zelfstandigenaftrek in mindering. Vervolgens blijft er een winst van €10.000 - €7.280= €2.720 over. Hierop mag je de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit 2015 in mindering brengen, je houdt dan een winst over van €2.720 - €1.280= €1.440.

Eventuele uitbreiding
Onder voorwaarden mag toch de gehele zelfstandigenaftrek in mindering worden gebracht op je inkomen in box 1, ondanks dat je winst uit onderneming minder bedraagt dan €7.280. Je moet dan in aanmerking komen voor de startersaftrek.

Meer informatie is te vinden op de site van de Belastingdienst.

 


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe