Zelfstandig gastouder

Startersaftrek


De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek met €2.123 voor startende ondernemers. De totale aftrek wordt daardoor maar liefst €9.403.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet aan een viertal eisen worden voldaan: - er moet recht op zelfstandigenaftrek zijn;

• in de voorafgaande vijf jaar moet je minimaal één jaar geen ondernemer zijn geweest;
• in de voorafgaande vijf jaar mag je niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebben benut;
• in dit jaar of in één van de voorafgaande vijf jaar mag je niet geruisloos teruggekeerd zijn uit een BV.

Uitbreiding verrekening
Een bijkomend voordeel van de startersaftrek is dat de beperking op de verrekening van de zelfstandigenaftrek niet geldt. Dit houdt in dat de zelfstandigenaftrek vermeerderd met de startersaftrek toch geheel in mindering kan worden gebracht op je inkomen uit werk en woning, ondanks dat je winst minder dan de aftrek bedraagt. Het deel van de aftrek dat overblijft nadat de winst verminderd is tot nihil kan in mindering worden gebracht op eventueel ander inkomen uit werk en woning, zoals loon of uitkeringen.

Verliesverrekening
Indien je in het jaar waarop recht bestaat op startersaftrek geen andere inkomsten hebt in box 1, mag je het restant aan zelfstandigenaftrek vermeerderd met startersaftrek meenemen als verlies uit werk en woning. Dit verlies kan worden verrekend met positieve inkomsten uit werk en woning van de voorafgaande drie jaar. Indien hierna verlies over blijft mag het verlies de komende negen jaar nog worden verrekend met box 1 inkomen.

Ter verduidelijking een voorbeeld. Indien je in 2015 een winst uit onderneming hebt van €6.000 en je hebt een loon ontvangen van €15.000 wordt allereerst de winst uit onderneming verminderd met de zelfstandigen- en startersaftrek. Je houdt dan een verlies van €6.000 - €7.280- €2.123= €3.403 over. Je inkomen uit box 1 (werk en woning) wordt dan €15.000 - €3.403= €11.597. Zonder aftrek zou het inkomen uit box 1 €21.000 zijn.  

Overleg met je boekhouder in ieder geval, hoe dit het beste voor jezelf uitpakt. Reken er maar niet automatisch op dat hij/zij je dit vertelt.

Het was altijd zo dat wanneer u > € 8000 omzet draaide en 1225 uur per jaar kinderen opving (hier hoorden uren voor administratie + boodschappen, etc. ook bij) aangemerkt kon worden als zelfstandige. In verband met de crisis is het gemakkelijker gemaakt om aan die eisen te voldoen. Vanaf 2017 moet u de intentie hebben om deze omzet te draaien. Dus is het nu vrij gemakkelijk om aan deze eisen te voldoen. Het voordeel is dat u minder belasting betaalt, dan bij het reguliere gastouderschap.

Meer informatie is te vinden op de site van de Belastingdienst

 


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe