Kinder EHBO

Kinder EHBO


De Wet Kinderopvang van het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stelt aan gastouders oa. ook de volgende eis: Gastouders moeten in het bezit zijn van een goedgekeurd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren. De regels voor kwalificatie voor kinder-EHBO zijn vastgelegd in een ministeriële regeling. In overleg met de betrokken sectorpartijen is aansluiting gezocht bij de geldende eisen voor de gastouderopvang. 

De volgende certificaten zijn aangewezen als passende kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen:

a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;

b. Eerste Hulp van het Oranje Kruis, voor zover afgegeven per 1 januari 2017;

c. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;

d. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;

e. Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

f. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

g. Eerstehulpverlener van NIKTA;

h. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;

i. Acute Zorg aan Kind en Omgeving van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening AZKO (NVB);

j. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;

k. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis;

l. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening;

m. Advanced Medical Responder: Eerste hulp Aan Kinderen (AMR3: EHAK IKK) van CIBOT.

Indien een van de hierboven genoemde certificaten onderdeel uitmaakt van een BHV-cursus, volstaat de BHV-cursus. Indien de BHV cursus niet een van de bovenstaande certificaten omvat, volstaat de BHV-cursus niet en moet aanvullend een van de hierboven vermelde certificaten worden behaald.

livislogo

Thuis-in-opvang.nl biedt al haar vraag- en gastouders de mogelijkheid om via Livis een cursus kinder EHBO te volgen. Wanneer u zich als gastouder aanmeld bij Thuis-in-opvang.nl, ontvangt u wanneer u nog geen EHBO heeft, een actiecode om de cursus met een korting te volgen.

Wie is Livis
Livis is in 2008 als eerste opleider in Nederland gestart met het aanbieden van EHBO en BHV cursussen middels een combinatie van e-learning en praktijk. In korte tijd zijn zij uitgegroeid tot de grootste landelijke aanbieder met praktijktrainingen op meer dan 200 locaties. Hierdoor is er altijd een locatie bij de gastouder in de buurt.

De cursus bestaat, uit een gedeelte online theorie (e-learning) en praktijk. Om de online theorie te maken krijg je een eigen account via www.livis.nl. Hier vind je o.a. de online vragen, de theorie en de bijbehorende certificaten.

Theorievragen
Je leert de theorie en oefent met realistische, interactieve scenario’s. Jij bepaalt het tempo. Stop zo vaak je wilt en ga gemakkelijk verder waar je bent gebleven. En je kunt de lesstof afstemmen op jouw ervaringsniveau, dus besteed je tijd optimaal! Je kan nu tijdig aanmelden voor een cursus en op een later tijdstip je praktijk inplannen. Hierdoor heb je voldoende tijd om je theorie te doen. Het theoriecertificaat is 12 maanden geldig.

Volg een praktijksessie bij jou in de buurt

Als je de online cursus hebt afgerond, pas je jouw EHBO-skills onder begeleiding van een ervaren trainer toe in realistische praktijksituaties. Zo maken we de stap naar het dagelijks leven zo klein mogelijk. Let wel: Om aan de praktijksessie mee te kunnen doen, dien je wel eerst de theorie positief te hebben afgesloten. 

Duur cursus
De cursus kinder ehbo staat uit één dagdeel praktijk

Inhoud cursus
Door het grote verschil in lichaamsbouw en gedrag van respectievelijk zuigelingen, kinderen en volwassenen is het belangrijk op de juiste wijze te handelen bij eerstehulpverlening.

Zowel in de theorie als in de praktijk zullen de volgende zaken zeker aan de orde komen:

· Alarmering
· Gevaarlijke situaties herkennen
· Veiligheid hulpverlener en slachtoffertje
· Herkenning ziektebeelden bij kinderen
· Heimlich-methode
· Stabiele zijligging
· Beademing en reanimatie kinderen
· Behandeling diverse verwondingen bij kinderen

Uiteraard zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden en vragen nog vele andere zaken op het gebied van eerste hulp aan de orde komen.

Vergoeding
De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van uw polis en verzekering. Voor de actieve* gastouders vergoedt thuis-in-opvang.nl de resterende kosten tot maximaal € 100,00** wanneer de zorgverzekeraar het niet of gedeeltelijk vergoedt. Het bewijs wat u ontvangt van de zorgverzekeraar dient zo snel mogelijk bij thuis-in-opvang.nl te worden ingeleverd. Vermeld wel hierbij uw bankrekeningnummer. De vergoeding zal pas plaatsvinden nadat het EHBO certificaat is behaald (vanaf 1-12-2020 vergoedt thuis-in-opvang 50% van de factuur, als de actieve gastouder ook bij een andere gastouderbureau zit aangesloten).

* Actieve gastouder is een gastouder die op het moment van de cursus, kinderen in de opvang heeft via thuis-in-opvang.nl.
** Tarief voor een cursus "EHBO voor gastouders" die nog geen EHBO hebben.

 

Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
telefonisch van
9:00-12:00 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 0598-433893
Mobiel: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe


Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585
 
LRK: 195998261

contact button drenthe