Laatste nieuws

Waarom de dagopvang 0-4 jaar en gastouderopvang openblijven

Nieuwsbericht | 24-12-2021 | 10:38

Dagopvang

Naast opluchting dat de dagopvang 0-4 jaar en de gastouderopvang open kunnen blijven, ontvangen BK en BMK ook signalen van bezorgdheid. Pedagogisch professionals vrezen een verhoogd risico om ziek te worden. Toch is er volgens de brancheorganisaties voldoende rechtvaardiging voor het huidige beleid.

Lees verder


Extra info n.a.v. persconferentie 14-12-2021


Nieuwsbericht | 15-12-2021 | 09:07

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond:

Net zoals in de gehele Coronaperiode betekent dit voor je gastouder dat die gewoon open kan blijven, wanneer die dat wil (uiteraard). De BSO die werd genoemd is namelijk niet de voor- of naschoolse opvang bij een gastouder.

Wat betekent dit nu concreet voor je uren:

Stel de minst werkende partner werkt 3 dagen per week van 09:00 tot 18:00 en je had naschoolse opvang vanaf 14:00 uur bij je gastouder. Je gastouder wil deze week de gehele dagen wel oppassen, dan zul je 1 week van dit jaar in dit geval meer uren afnemen dan gedacht; dat is natuurlijk niet bekend bij de Belastingdienst.


Dit zijn 3 x 9 uren = 27 uren, dat komt op de factuur te staan voor die week; normaal gesproken had je van 14:00 tot 18:00 = 4 uur x 3 dagen =12. Dan neem je dus in deze week 15 (27 – 12) uren extra af. Dat betekent dat je per maand (de Belastingdienst kijkt naar het gehele jaar) 1,25 uur te weinig hebt gekregen (15 uur gedeeld door 12 maanden).

Als het goed is dan heb je op ons advies minder uren aangevraagd bij de Belastingdienst dan dat je werkelijk dacht af te nemen en krijg je dus bij de afrekening volgend jaar nog steeds geld terug omdat je te weinig hebt ontvangen, immers er volgt een afrekening op basis van werkelijk gefactureerde uren (en je inkomen).

Je kunt ten allen tijden contact opnemen wanneer hier nog vragen of onduidelijkheden over zijn.


Kamervragen over compensatie eigen bijdrage kinderopvang vanwege sluiting door corona

Nieuwsbericht | 30-11-2021 | 11:54

Goed nieuws!

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om toch volledig te gaan compenseren voor de periodes van 16 maart tot en met 10 mei 2020 én 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021!

 De volledige uitwerking – hoe de Belasting Dienst (of SVB) het gaat uitvoeren – volgt nog; hoe en wanneer hebben wij ook nog geen idee van, maar we wilden het jullie toch al vast vertellen.

In ieder geval komt er compensatie voor het eventueel te weinig ontvangen tijdens de ‘Coronasluitingen’.

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/29/bijlage-kamerbrief-2021z13213

 

 


 

Nieuw protocol: kinderen en medewerkers blijven thuis wanneer huisgenoot corona heeft.

Nieuwsbericht | 20-11-2021 | 11:27

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het Protocol kinderopvang & corona gewijzigd (versie 19 november). De belangrijkste wijziging is dat iedereen (kinderen, medewerkers, gastouders) thuisblijft wanneer een huisgenoot corona heeft. Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met corona, maar kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven in dat geval thuis en laten zich testen.

In de vorige versie van het Protocol kinderopvang & corona (versie 18 oktober) mochten kinderen van 0 tot 4 jaar wel naar de kinderopvang als een huisgenoot, of iemand met wie zij nauw contact hebben gehad, COVID-19 had. Die maatregel leverde veel reacties op, waaronder reacties van pedagogisch medewerkers die bang waren dat zij zouden worden aangestoken tijdens hun werk door jonge kinderen.

Aangescherpte maatregelen

Vanwege het hoge aantal COVID-besmettingen in Nederland zijn de maatregelen onlangs aangescherpt. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. Dat is de reden waarom het protocol met regelmaat aangepast wordt, elke keer nadat nieuwe maatregelen bekend zijn gemaakt.

Nieuwe versie (19 november)

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 Kijk hier

Bron: BOinK


 


Medewerkers kinderopvang testen op corona

Nieuwsbericht | 23-11-2021 | 11:27

Pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang en gastouders krijgen voorrang bij de coronatesten.

Testafspraak maken met voorrangsverklaring

Werkt u bij een kinderopvangorganisatie en heeft u klachten? Meld u bij uw werkgever. Die bepaalt of u gebruik kunt maken van de voorrangsprocedure. Als dat zo is, krijgt u een voorrangsverklaring. Gastouders krijgen via het gastouderbureau een voorrangsverklaring. Als dat niet mogelijk is kunt u terecht bij de brancheorganisatie Nysa.

Hierna maakt u zelf een testafspraak bij de GGD via het prioriteitsnummer: 0800 - 8101 (vanuit het buitenland: +31 88 220 2700). Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. Voor het maken van de afspraak heeft u het LRK-nummer van uw locatie nodig. U wordt zo snel mogelijk getest.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-onderwijs/medewerkers-kinderopvang-testen

Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
telefonisch van
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe


Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585
 
LRK: 195998261

contact button drenthe