Laatste nieuws

Extra nieuws i.v.m. de Coronacrisis

Bezwaar tegen afwijzing "vergoeding eigen bijdrage kinderopvang"

Nieuwsbericht | 28-09-2020 | 11:46
Mail naar alle actieve ouders.

Naar aanleding van de zaak "vergoeding eigen bijdrage kinderopvang" hebben een aantal vraagouders zoals voorgesteld in de brief van het SVB een bezwaar ingediend bij de Belastingdienst over te weinig ontvangen eigen bijdrage voor de “Corona periode” van 16 maart tot 8 juni.

Dit moest voor 12 august en daar is in eerste instantie een afwijzing op gekomen van de Belastingdienst. Afgelopen vrijdag 25 september is er vanuit thuis-in-opvang.nl naar alle actieve ouders en gastouders een mail gedaan hierover. Wil je nu daar alsnog over in beroep gaan, lees dan de gestuurde mail.


 

Nog maar één beslisboom verkouden kind: 0 jaar t/m groep 8

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. In deze nieuwe versie zijn ook weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u hieronder.

Beslisboom verkouden kind 0 jaar tm groep 8 - BOinK AJN RIVM

De verbeteringen in de beslisboom zijn samen met AJN Jeugdartsen Nederland tot stand gekomen. De nieuwe beslisboom is wederom voorgelegd en goedgekeurd door het RIVM. We bedanken de gebruikers van de beslisboom voor hun feedback en suggesties.

Wat is er aangepast?

Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 3 september 2020.

  • De titel is aangepast naar 0 jaar t/m groep 8. De doelgroepen van deze beslisboom zijn kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Er is daarom bewust gekozen voor ‘t/m groep 8’ in plaats van ‘t/m 12 jaar’. Kinderen van alle leeftijden in het basisonderwijs vallen hieronder.
  • Aan de inleiding is uitleg over de nieuwe regels toegevoegd.
  • Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven.
  • Het witte blok over wanneer testen en testuitslagen is aangepast en uitgebreid.
  • De datum is aangepast.

We roepen alle ouders, kinderopvangorganisaties, gastouders, basisscholen* en andere professionals uit de twee branches op om met deze vernieuwde beslisboom te gaan werken. Delen van dit bericht in de link naar de nieuwe beslisboom stellen we zeer op prijs.

Wat er aan vooraf ging

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school. Sinds 11 september mogen ook kinderen van 7 t/m 12 jaar met een neusverkoudheid onder dezelfde voorwaarden naar de kinderopvang/school. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de richtlijnen van het RIVM. De beslisboom is gecontroleerd en akkoord bevonden door het RIVM. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders), leerkrachten en andere medewerkers van het basisonderwijs en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving van het RIVM. U vindt de documenten hieronder.

Downloads beslisboom verkouden kinderen toelaten

Een update met betrekking tot het corona-testbeleid

Nieuwsbericht | 21-09-2020 | 11:39

Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Dit is een tijdelijke uitzondering die is ingesteld om de druk op de testcapaciteit te verminderen. Is je kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten je kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Daarvoor kun je contact opnemen met de GGD in je regio. In dat geval houd je kinderen thuis totdat de testuitslag bekend is.

Protocol gewijzigd: kind (0-4) blijft thuis na vakantie in rood of oranje gebied

Nieuwsbericht | 14-08-2020 | 11:39

Wat betekent dit nu voor jullie?

Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen.

Trouwens: wanneer je uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus komt, en bij aankomst in Nederland lag er nog niet een advies voor thuisquarantaine en dat is nu wel zo, dan hoef je nu niet in thuisquarantaine.

Bijgevoegd zijn linkjes met pdf-jes met informatie van de Overheid waar dit in staat. Ook is er een nieuw protocol Kinderopvang bijgevoegd.

Check dus of je reisbestemming in de oranje- of rood categorie valt en tref maatregelen.

https://www.kinderopvangtotaal.nl/protocol-gewijzigd-kind-0-4-blijft-thuis-na-vakantie-in-rood-of-oranje-gebied/

screencapture-rijksoverheid-nl-actueel-nieuws-2020-08-12-niet-meewerken-aan-quarantaineplicht-krijgt-fikse-consequenties-2020-08-14-08_49_08.pdf

screencapture-rijksoverheid-nl-onderwerpen-coronavirus-covid-19-reizen-en-op-vakantie-gaan-in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies-2020-08-14-08_52_49

Protocol per 14-08-2020

Protocol kinderopvang m.b.t. het coronavirus

 


Protocol kinderopvang aangepast: jonge kinderen met neusverkoudheid mogen naar kinderopvang

Kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool  hoeven niet langer thuis te blijven als ze neusverkouden zijn. Het RIVM heeft het beleid voor kinderdagverblijven en scholen gewijzigd en de handreiking met betrekking tot neusverkouden kinderen hierop aangepast. Deze en andere wijzigingen zijn opgenomen in het protocol kinderopvang.

Met name de thuisblijfregels voor kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool zijn versoepeld. Kinderen die naast neusverkoudheid geen andere klachten hebben mogen naar de opvang. Hebben zij koorts of andere klachten passend bij COVID-19, dan moeten zij thuis blijven. Dit geldt ook wanneer een volwassen gezinslid dergelijke klachten heeft of als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.

Thuisblijfregels bij zwangerschap

Naast de regels rondom neusverkoudheid zijn er enkele kleine wijzigingen in het protocol. Zo mogen personeelsleden die zwanger zijn vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) werkzaamheden uitvoeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Eerder mocht deze groep helemaal geen werkzaamheden op de groep uitvoeren.

Meer informatie?

Bekijk hieronder de vernieuwde versie van het protocol kinderopvang. Voor meer informatie over de aangepaste regeling van het RIVM met betrekking tot neusverkouden kinderen, bekijk hier de handreiking.

Documenten

Protocol Kinderopvang

Publicatie | 18-06-2020

 

Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

De Vos van Steenwijklaan 75
7902 NP Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe