Nieuws

Extra nieuws i.v.m. de Coronacrisis

Protocol gewijzigd: kind (0-4) blijft thuis na vakantie in rood of oranje gebied

Nieuwsbericht | 14-08-2020 | 11:39

Wat betekent dit nu voor jullie?

Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen.

Trouwens: wanneer je uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus komt, en bij aankomst in Nederland lag er nog niet een advies voor thuisquarantaine en dat is nu wel zo, dan hoef je nu niet in thuisquarantaine.

Bijgevoegd zijn linkjes met pdf-jes met informatie van de Overheid waar dit in staat. Ook is er een nieuw protocol Kinderopvang bijgevoegd.

Check dus of je reisbestemming in de oranje- of rood categorie valt en tref maatregelen.

https://www.kinderopvangtotaal.nl/protocol-gewijzigd-kind-0-4-blijft-thuis-na-vakantie-in-rood-of-oranje-gebied/

screencapture-rijksoverheid-nl-actueel-nieuws-2020-08-12-niet-meewerken-aan-quarantaineplicht-krijgt-fikse-consequenties-2020-08-14-08_49_08.pdf

screencapture-rijksoverheid-nl-onderwerpen-coronavirus-covid-19-reizen-en-op-vakantie-gaan-in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies-2020-08-14-08_52_49

Protocol per 14-08-2020

Protocol kinderopvang m.b.t. het coronavirus

 


Protocol kinderopvang aangepast: jonge kinderen met neusverkoudheid mogen naar kinderopvang

Kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool  hoeven niet langer thuis te blijven als ze neusverkouden zijn. Het RIVM heeft het beleid voor kinderdagverblijven en scholen gewijzigd en de handreiking met betrekking tot neusverkouden kinderen hierop aangepast. Deze en andere wijzigingen zijn opgenomen in het protocol kinderopvang.

Met name de thuisblijfregels voor kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool zijn versoepeld. Kinderen die naast neusverkoudheid geen andere klachten hebben mogen naar de opvang. Hebben zij koorts of andere klachten passend bij COVID-19, dan moeten zij thuis blijven. Dit geldt ook wanneer een volwassen gezinslid dergelijke klachten heeft of als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.

Thuisblijfregels bij zwangerschap

Naast de regels rondom neusverkoudheid zijn er enkele kleine wijzigingen in het protocol. Zo mogen personeelsleden die zwanger zijn vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) werkzaamheden uitvoeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Eerder mocht deze groep helemaal geen werkzaamheden op de groep uitvoeren.

Meer informatie?

Bekijk hieronder de vernieuwde versie van het protocol kinderopvang. Voor meer informatie over de aangepaste regeling van het RIVM met betrekking tot neusverkouden kinderen, bekijk hier de handreiking.

Documenten

Protocol Kinderopvang

Publicatie | 18-06-2020

 


Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang rond 8 juli op rekening ouders

 Nieuwsbericht | 18-06-2020 | 17:33

De overheid heeft ouders opgeroepen om de kinderopvangkosten in de periode dat de kinderopvang (voor een deel) gesloten was door de coronamaatregelen, door te betalen. Daarom krijgen ouders die kinderopvangtoeslag krijgen een vergoeding van de eigen bijdrage voor de kinderopvangkosten over die periode. Aan het eind van de maand juni worden alle ouders die recht hebben op vergoeding hierover bericht.

De Sociale Verzekeringsbank keert het bedrag rond 8 juli automatisch uit aan de ouders en stuurt hen voorafgaand hieraan een bericht per papieren post of in de Berichtenbox/Mijn Overheid met daarin de hoogte van de vergoeding. Deze brieven worden in delen verstuurd tussen 20 en 30 juni. Begin juli hebben alle ouders de brief dus ontvangen.

Berekening vergoeding

De overheid vergoedt tot de wettelijk vastgestelde maximum uurprijs voor kinderopvang. Het deel dat ouders extra betalen aan een specifieke kinderopvanglocatie, wordt dus niet door de overheid vergoed. Dit houdt in dat de vergoeding hoger of lager kan zijn dan de eigen bijdrage van de ouders.

De vergoeding geldt zowel voor ouders die in de specifieke periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 geen gebruik hebben gemaakt van kinderopvang, als ouders met een cruciaal beroep die in die periode gebruik hebben gemaakt van de noodopvang.

Ouders krijgen niet allemaal hetzelfde bedrag. Om ouders snel uit te kunnen betalen wordt de vergoeding berekend op basis van de gegevens die op de peildatum 6 april 2020 bij de Belastingdienst bekend zijn. Het gaat hierbij om gegevens van het aantal kinderen, het aantal opvanguren, het verzamelinkomen en de soort opvang. Wijzigingen in de persoonlijke situatie na 6 april of niet doorgegeven wijzigingen van voor 6 april kunnen dus leiden tot een verschil in wat ouders betalen en wat zij aan eigen bijdrage terugkrijgen.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die per 6 april nog geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor één of meerdere kinderen maar daar wel recht op hebben én de kinderopvang hebben betaald over de periode 16 maart tot en met 7 juni, dienen zo snel mogelijk de kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst/Toeslagen. Deze ouders ontvangen dan in oktober de vergoeding voor eigen bijdrage van de SVB. Als een ouder inlogt op Mijn SVB (vanaf 20 juni), dan ziet hij het bedrag van de vergoeding en de gegevens waarmee het bedrag van de vergoeding is berekend.

Ouders die gebruik maken van een gemeentelijk aanbod kunnen informeren bij de kinderopvang of de gemeente over een vergoeding. De gemeenten ontvangen hiervoor budget vanuit de Rijksoverheid.

Meer informatie

Op svb.nl/opvang vindt u uitgebreide informatie en veelgestelde vragen over de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

 


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

De Vos van Steenwijklaan 75
7902 NP Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe