Nieuws

Extra nieuws i.v.m. de Coronacrisis


Nieuws omtrent de coronacrisis en de kinderopvang


 Update | 20-05-2020 | 08:12

 

Hallo gast- en vraagouders,

Hopelijk gaat het goed bij jullie allemaal.

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond het volgende:

Er is een einddatum bekendgemaakt voor het terugbetalen van de eigen bijdrage vanuit het Rijk en die is 8 juni. De basisscholen zouden dan weer ‘normaal’ geopend kunnen zijn en de kinderopvang ook. Ga met je gastouder in overleg hoe jullie dit vorm gaan geven.

Daarmee komt ook een einde aan het terugbetalen van het te vergoeden bedrag dat wij als thuis-in-opvang.nl aan de vraagouders teruggeven, namelijk die 4 Eurocent per uur per kind.

Vanaf 16 maart tot 31 maart is er door ons een handmatige berekening gemaakt en ook uitgekeerd aan de ouders (mits de factuur binnen 1 maand werd uitbetaald). In april en mei zijn de bureaukosten automatisch op € 0.88 gezet en hoeven wij dit (gelukkig) niet te doen.

Voor de periode van 01 juni tot 8 juni zouden wij wederom een berekening moeten maken van het aantal uren in die periode en handmatig moeten gaan overmaken. Dit is zoals jullie je wel kunnen voorstellen een hele klus. Daarom hebben we besloten dat je als ouder de € 0,04 per uur (mits de factuur van juni binnen een maand betaald wordt) terug kunt krijgen over de genoemde periode, door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  dat je dit bedrag terug wilt ontvangen. Dit is mede ingegeven door het feit dat wij veel zijn gebeld met de vraag: “Ik heb een geldbedrag van jullie op mijn  bankrekening ontvangen, waar is dit voor?” Na uitleg hoorden we vaak: “Had je ook wel mogen houden”. Vandaar deze werkwijze.

Er zijn ook gastouders die een uurtarief hanteren dat boven onze standaardvergoeding zit van € 5,39. Overleg met elkaar wat je gastouder gaat doen met haar eigen tarief.

Verder zegt het Kabinet toe dat de eigen bijdrage van de vraagouders in juli wordt uitbetaald.

"Het streven is dat ouders de vergoeding voor de eigen bijdrage in juli op hun rekening gestort krijgen. Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding voor hun eigen bijdrage via de gemeente. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni."

Mocht je als vraagouder vragen hebben over de kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld dat je in de periode van 16 maart meer uren hebt afgenomen en hoe dat te melden bij de Toeslagen, stuur ons dan een mail en dan kunnen we een berekening voor je maken en een advies hoe dit te regelen.

Wij, als team thuis-in-opvang.nl, willen onze grote dank uitspreken aan gast- en vraagouders die afgelopen tijd ons hebben bedankt voor onze werkzaamheden en informatievoorziening, ook veelal via kaartjes met de post. Hartelijk dank daarvoor! Echt bijzonder!

Wij willen ook onze bewondering uitspreken voor de vele initiatieven en creatieve oplossingen die samen door jullie zijn bedacht om de opvang van kinderen allemaal zo goed mogelijk plaats te laten vinden en dat was niet altijd gemakkelijk (en we zijn er ook nog niet helemaal….). Er zijn bijvoorbeeld veel gastouders die veel meer uren hebben gedraaid ter wille van ouders in cruciale beroepen; er moest soms nee gezegd worden wanneer een ouder opvang wilde, noem maar op.

Voor ouders waren er ook veel onzekerheden: betaalt de Overheid de eigen bijdrage wel terug; hoe kan ik zorg voor mijn kinderen combineren met mijn (thuis)werk; hoe komt het met mijn baan straks, etc, etc.

Daarom blijft ook de oproep aan een ieder om constructief met elkaar in gesprek te blijven om oplossingen te blijven zoeken voor zaken die op jullie pad komen.

Wij denken dat de gastouders (trouwens ook kinderdagverblijven) met zijn allen hebben laten zien hoe belangrijk jullie werk is en hoe betekenisvol en cruciaal voor een goede, gezonde economie. We kunnen niet zonder elkaar!

Wij wensen jullie allen nogmaals veel sterkte, wijsheid en vooral een goede gezondheid toe!

Screencapture 20-05-2020

 


 

Update | 24-04-2020 | 09:12

Afgelopen dinsdagavond is er weer een persconferentie geweest en zijn er weer een aantal zaken afgesproken.

Dit bericht is wat later dan wat jullie van ons gewend zijn, maar dat komt omdat we vonden dat er toen nog wat onduidelijkheid was betreft de (voorlopige) einddatum van teruggave eigen bijdrage aan ouders.

Het zijn rare en bijzondere tijden voor iedereen. Waarin nog niet alle veranderingen helemaal helder zijn. Dat is lastig, maar gelukkig zijn er in deze tijd ook zaken die wel prettig zijn.
Bijvoorbeeld: het was fijn om te horen dat kinderen volgens het RIVM een beperkt risico lopen en dat de scholen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk hun deuren gaan openen.

Kort samengevat:

 • Vanaf 11 mei kunnen basisschoolkinderen en kinderen van 0-4 weer naar de gastouder toe, mits niet ziek
 • Basisschoolkinderen gaan om de dag naar school en kunnen de andere dagen naar de gastouder toe of op die schooldagen voor- en naschools naar de gastouder
 • Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan? Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord (gekopieerd van de website van de overheid)
 • Dit betekent dat kinderopvang of gastouderopvang u niets kost zolang het maatregelenpakket voor de kinderopvang voortduurt. De kinderopvangtoeslag en vergoeding van de eigen bijdrage door de Rijksoverheid dekken bij elkaar de kosten tot de maximum uurprijs. Ouders met kinderen op de kinderopvang, krijgen ook hun eigen bijdrage over een groot deel van mei terug. Het kabinet heeft besloten de teruggaveregeling door te laten lopen zolang er beperkende corona maatregelen gelden. Voorlopig is dat tot 20 mei

Er bereiken ons veel vragen, wat nu te doen met de kinderopvangtoeslag. Tijdelijk zijn er nu misschien meer uren, dit resulteert in een veel hogere factuur - dit kan verschillende oorzaken hebben – maar moet je dat nu aangeven bij de Toeslagen? In de berekening die voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag is gemaakt, is hier geen rekening mee gehouden.

Dat is wel maatwerk, maar een aantal tips:

 • Allereerst: je krijgt de kinderopvangtoeslag 2 maanden in het vooruit, dus je hebt een buffer om schommelingen op te vangen
 • Je krijgt ook nog wat extra’s: Juni, uiterlijk juli stelt het Kabinet dat de eigen bijdrage rechtstreeks aan de ouders wordt uitgekeerd. De eigen bijdrage die je van ons terugkrijgt vanaf 16 maart t/m 31 maart, zijn we nu mee bezig om terug te betalen aan de vraagouders (voor de maand april gaat het trouwens automatisch; de bureaukosten zijn tijdelijk aangepast naar € 0,88)
 • Bekijk wat je denkt nodig te zijn aan uren, pas het vanaf de ingangsdatum aan, maar vergeet ook niet – wanneer je weer de ‘normale’ uren gaat afnemen - om deze weer te veranderen
 • Wanneer je een wijziging doet, duurt het rond de 6 weken voordat dit verwerkt is

NB.: Voor de voorlopige betaling van de eigen bijdrage van het Kabinet, maakt een wijziging die je nu nog doorvoert, met als ingangsdatum voor 6 april niets uit. De Belastingdienst heeft aan de SVB de datalijst van 6 april doorgegeven, en over wat toen aangevraagd was, wordt eerst uitgekeerd. Later kun je een herziening indienen, wanneer het niet zou kloppen. Hier ben je eerder over gemaild.

Verder is het goed om gezamenlijk in overleg te gaan hoe de opvang (weer) opgepakt gaat worden. Hierbij zou je kunnen denken aan bijv.

 • Hoe worden de kinderen gehaald/ gebracht, welke regels gaan jullie daarvoor hanteren (bijv. ouders komen niet binnen bij de gastouder, maar geven hun kind buiten over aan de gastouder)
 • Je zou er bijv. voor kunnen kiezen om per videobellen aan het einde van de dag even contact te hebben over hoe de dag is gegaan
 • Je zou met overdracht schriften kunnen gaan werken
 • Enz.

Als er goede ideeën zijn hoe jij dat doet, dan lezen wij dat uiteraard ook graag, zodat we deze ideeën met andere gastouders kunnen delen.
Voel je dus vrij om jullie gedachten met ons te delen.

Voor nu wensen we jullie in elk geval een veilige tijd toe en mochten er vragen zijn, dan horen we het graag.

 Screenshot website Overheid 24-04-2020


  Update | 20-04-2020 | 08:31

Het is bekend hoe de regeling van het terugbetalen van de eigen bijdrage van de kinderopvang eruit komt te zien.

Bijgevoegd de brief van de beide Staatssecretarissen en een korte toelichting daarop:

 • Het Kabinet wil in 1 keer de totale eigen bijdrage terugbetalen tot de maximum uurprijs – ze zeggen toe dat dit in juni (uiterlijk juli) gebeurt, mocht de gratis opvangregeling langer gaan duren dan 28 april, dan zal het misschien wat later zijn
 • Je hoeft niks aan te vragen, het gaat automatisch
 • Op basis van de gegevens, die bij de Belastingdienst bekend zijn van 6 april j. l., wordt er uitbetaald
 • SVB gaat uitbetalen, je krijgt een beschikking waarop de gegevens staan
 • Nadat je de beschikking hebt ontvangen, dan kun je een herziening (bij de Belastingdienst) aanvragen – dat zal trouwens voor bijna iedereen in de gastouderopvang gelden – om door te geven wat de werkelijke uren zijn geweest. Tegen die tijd zetten wij een standaardbrief op onze website met uitleg, wat te doen
 • Inkomensdalingen en stijgingen worden buiten beschouwing gelaten, peildatum is peildatum – alleen het aantal uren en kinderen kun je herzien. Wat betreft de inkomensverschillen zou dit ook om zeer kleine bedragen gaan
 • Het gewerkte urencriterium wordt gedurende de periode van sluiting buiten beschouwing gelaten. Dit is wel een belangrijke zin – dit betekent dat wanneer je meer uren benodigd was/bent omdat je kind niet naar school gaat (dus je gastouder hele dagen schrijft/benodigd bent); of omdat je bijvoorbeeld een kinderdagverblijf doorbetaalt en ook voor dezelfde/of extra uren gebruik maakt van een gastouder; of dat je gastouder niet oppast wegens ziekte (of wat voor reden dan ook) en een andere gastouder oppast – de eigen bijdrage wordt hierover gewoon vergoedt. Er wordt niet gekeken naar het aantal uren dat er gefactureerd is en het aantal uren dat je werkt/zou werken
 • Krijg je een vergoeding van de Gemeente, kun je met hun contact opnemen
 • Zijn er ouders zonder kinderopvangtoeslag (2 categorieën) – 1. had je voorheen geen opvang en daarna ook niet meer nodig – de ‘echte’ noodopvang - dan wordt er bekeken of er een regeling voor bedacht kan worden.  2. Ben je gestart met opvang na 6 april en vindt er opvang plaats in de ‘lockdown’ periode (nu tot 28 april) en ook later nog, dan zul je waarschijnlijk een aanvraag kunnen doen om ook voor die periode gecompenseerd te kunnen worden – maar dat is nog niet helemaal duidelijk

Blijft er nog over de eigen bijdrage die boven de maximum uurprijs van € 6,27 zit. Zoals wij al eerder hebben aangegeven betalen wij als thuis-in-opvang.nl het verschil aan je uit, wanneer je gastouder het standaardtarief van € 5,39 hanteert (voert je gastouder een hoger tarief dan de eerdergenoemde standaard van € 5,39 hoor dan even wat je gastouder daarmee doet).

Wij vergoeden € 0,04 per uur per kind (tenminste wanneer de factuur binnen een maand betaald is).

Dit kan wel even duren, wij proberen dit deze maand te volbrengen, maar heb er begrip voor dat dit wel wat langer kan duren. Dit is namelijk een hele klus en zijn hier met man en macht mee bezig. Wij moeten een factuur openen, aantal uren noteren van na 16 maart, berekening maken, kijken of de factuur betaald is en dan het bedrag overmaken.

NB. Omdat dit zoveel werk is en dit zsm willen regelen, sturen wij geen berekeningen, we maken het bedrag per factuur over op je bankrekening.

Controleer dit, wanneer er onverhoopt toch een fout is gemaakt, stuur dan een mail met de berekening hoe het bedrag volgens jou dan wel dient te zijn en na controle corrigeren wij dat.

Mooi dat nu bekend is hoe de regeling eruit ziet, morgen horen we waarschijnlijk van het Kabinet hoelang de ‘lockdown’ eerst nog gaat duren.

Dus woensdag zul je ongetwijfeld weer een mail van ons krijgen, ik wilde dit niet combineren in 1 mail omdat dit volgens ons niet kon wachten.

 


Update | 2-04-2020 | 11:31

Vergoeding

De regeling die gold tot 6 april is verlengd tot (in ieder geval) 28 april, zie bijgevoegde documenten van de Overheid.

Wij zeggen toe aan al onze vraagouders dat wij het verschil tussen de maximale vergoeding vanuit de Toeslagen: € 6,27 en € 6,31 (= standaard adviestarief van de gastouder en onze bureaukosten: € 5,39 + € 0,92), de 4 Eurocent gaan terugbetalen aan vraagouders voor de periode van 16 maart tot (vooralsnog) 28 april. Mits dat de factuur binnen 1 maand is voldaan.

Dit geldt niet voor de (opa/oma) tarieven, die zitten al op die € 6,27.

Even toegelicht uit bijgaande documenten: nu is ook duidelijk wat de Overheid bedoelt met kosten voor ouders in cruciale beroepen die extra uren maken voor noodopvang (zie mail van 18 maart jl.; we hadden toen al geschreven dat we niet duidelijk wisten wat er van de gastouder werd verwacht).

Kan ik als gastouderbureau de extra/nieuwe uren noodopvang factureren bij de ouder?

De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen dus geen factuur krijgen voor éxtra uren. Wel voor hun gewone uren. Zij hoeven dus ook geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst voor wat betreft het aantal uren. 

Ouders die al gebruik maken van kinderopvang is gevraagd hun factuur door te betalen. De eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs) wordt achteraf gecompenseerd.

Dit bovenstaande geldt dus voor ouders die in cruciale beroepen zitten. Wanneer iemand daar niet aan voldoet èn heeft wel extra opvang afgenomen dan kan de gastouder die gaan berekenen.

Nog steeds weten we niet, op welke manier de Overheid de eigen bijdrage gaat compenseren naar vraagouders toe. Zodra wij meer weten sturen we dat weer door.

In ieder geval kunnen jullie je wel voorstellen dat de 4 ct. teruggave wel een hele opgave voor ons is – dat is niet zomaar geregeld. Heb dus geduld. We moeten alle urenlijsten openen en een berekening maken van de uren van 16 maart tot 31 maart – en dan nog overmaken op de bankrekeningen.

We proberen met de Gastoudercentrale te regelen dat de bureaukosten in ieder geval voor de maand april – tijdelijk – op € 0,88 gezet kunnen worden, met uitzondering nogmaals van de vraagouders die gebruik maken van het opa/oma tarief, die zitten al op het tarief van € 6,27.

Wij wensen jullie, als team thuis-in-opvang.nl, veel wijsheid, sterkte en een goede gezondheid toe en hopen dat alles snel weer ‘normaal’ is.

Veelgestelde vragen van kinderopvangorganisaties en gastouders over coronavirus 02-04-2020

Veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang 02-04-2020

 


Nieuws | 23-03-2020 |

Het coronavirus breidt zich verder uit in Nederland. Het coronavirus is zeer besmettelijk en wordt van mens op mens overgedragen. Wij zijn zorgverlener en hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorg te blijven leveren. Om goede zorg voor iedereen te blijven garanderen nemen wij voorzorgsmaatregelen. We dragen bij om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Thuis-in-opvang.nl volgt daarbij richtlijnen van het RIVM en de Overheid. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van jou en onze medewerkers voorop. Vandaar onze gewijzigde openingstijden.

Vanaf nu zijn wij bereikbaar van 09:00 uur tot 12:30 uur. Dit geldt in ieder geval tot 28 april.


Update | 20-03-2020 |

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Lees verder

https://www.nieuwsszw.nl/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug/


 Update | 18-03-2020 |

Wij proberen zoveel mogelijk de informatie van de Overheid voor jullie te filteren, willen jullie niet met informatie ‘overvoeren’, want op een gegeven moment dan wordt het teveel. Dat snappen wij.

Toch willen we dit mededelen.

Hier (zie  pdf document) wordt gesteld door de Overheid dat:

 • Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep moeten daarom terecht kunnen bij de kinderopvang.
 • Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.


Ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang, maar ik werk wel in een cruciale beroepsgroep. Kan ik gebruik maken van de (nood)opvang?  

 • Ja, de (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang.


Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk en ik gebruik wil maken van de (nood)opvang bij mijn gastouder, maar mijn gastouder ziek is?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Indien de eigen gastouder geen opvang kan bieden doordat zij zelf ziek is, of haar kind ziek is, dan kunt u contact opnemen met de gemeente om te vragen waar er noodopvang geboden kan worden voor het kind.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? 

Nee,

 • Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt).
 • Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig.
 • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.
 • Indien u normaliter geen kinderopvang gebruikt, maar u dat nu wel nodig heeft omdat u in een cruciaal beroep werkt, hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. U maakt geen kosten voor het gebruik van deze kinderopvang.   

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang? 

 • Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
 • Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst. 

 ____________________________________

Dringende oproep aan gastouders!

Wanneer je (nood)opvang wilt bieden aan ouders die in cruciale beroepsgroepen werken – die normaal gesproken geen opvang bij je afnemen – geef dit aan ons door – graag per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (onze telefoonlijnen zitten overvol); wij zetten dan je naam en telefoonnummer(s) en woonplaats op onze website en geven dit ook door aan de Gemeente, zodat ouders je kunnen bellen. Je kunt het natuurlijk ook op de bekende Sociale Media plaatsen.

 Hoe dit later gefactureerd wordt, heel eerlijk gezegd hebben wij daar geen idee van. De Overheid zegt dat ouders hier geen extra kosten voor hoeven te maken, dus het kan zijn dat de Overheid de factuur betaalt of dat er verwacht wordt van de kinderopvang dat we de economie draaiende houden en daarom de gastouders in deze specifieke situatie hier geen uren voor moeten berekenen. Nogmaals wij weten het niet. Houd met je keuze daarmee dus rekening.

____________________________________

Zoals je nu in de media ook leest en de Koning zelfs voor ons applaudisseert, realiseren jullie je nu (en ook anderen) hopelijk wat meer, dat jullie als gastouders voor belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij; nu is de tijd (als het mogelijk is) om een extra tandje bij te zetten om elke Nederlander een handje te helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen.

Andere mensen rekenen op jullie!

We wensen jullie allen een goede gezondheid toe.


Update | 17-03-2020 |

Het laatste nieuws betreffende gastouderopvang, zie ook bijgevoegd document:

De link naar het document:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

De Overheid stelt nu dat gastouderopvang gewoon doorbetaald mag worden voor de periode dat de “Coronacrisis” duurt, we weten nog niet hoelang dit zal zijn.

Even uitgelicht:

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

• Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
• Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja, dus:

• Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
• Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
• Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
• We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.


Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 20:52

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De kinderopvang blijft open voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Via dit nieuwsbericht willen we u graag door een aantal Vragen & Antwoorden informeren over de betekenis van deze aanvullende maatregelen voor de kinderopvang.

Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, dus:

 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.

Mijn kind is morgen welkom op school, maar is er ook BSO?

Uw kind is morgen welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan uw kind maandag in principe op de BSO terecht. We raden u aan om contact op te nemen met uw BSO.

Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik morgen naar mijn werk?

Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.


 

Onderstaand vindt u screenshots van de website van overheid hoe er op die dag werd gecommuniceerd.

20-03-2020
18-03-2020
17-03-2020


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

De Vos van Steenwijklaan 75
7902 NP Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe