Nieuws

Opvang bij de ouder thuis


Regeling opvang aan huis

Vanaf 1 januari 2018 vallen de gastouders (behalve als het familiair is of het zpp'ers zijn) bij de vraagouders thuis onder het WML (Wettelijk Minimum Loon). Als een gastouder bij een vraagouder thuis werkt, valt de situatie in feite onder twee of drie regelingen: die van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen én het Burgerlijk Wetboek (boek 7 Titel 10 Arbeidsovereenkomst) en/of Regeling opvang aan huis.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Gastouders aan huis moeten voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en Ministeriële Regeling. Dit houdt onder andere in dat de gastouder aan huis aangesloten moet zijn bij een gastouderbureau en dat zowel het bureau als de gastouder geregistreerd zijn bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast moet de gastouder aan huis voldoen aan de gestelde opleidingseisen en moet er een contract overgelegd kunnen worden. Wanneer aan alle eisen wordt voldaan heeft u in principe recht op kinderopvangtoeslag.

Regeling opvang aan huis

Werkzaamheden van een gastouder aan huis (bij de vraagouder thuis) vallen onder deze regeling. Er is sprake van een gezagsverhouding: u geeft aan welk werk gedaan moet worden en de gastouder voert het werk uit. U bent opdrachtgever maar ook werkgever, en de gastouder is uw werknemer. Werkt de gastouder meer dan drie dagen bij u dan is er sprake van een normale arbeidsovereenkomst. Werkt de gastouder maximaal drie dagen bij u thuis dan is er sprake van een ‘uitgeklede’ arbeidsovereenkomst. Op grond van de Regeling opvang aan huis hoeft u in beginsel geen werkgeverslasten te dragen. De Regeling opvang aan huis is alleen van toepassing als zowel u als vraagouder als de gastouder een particulier zijn. De regeling geldt niet als opa en oma een paar dagen per week komen oppassen of als de gastouder zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Voor meer uitleg


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN
Telefoon: 06-47009585

LRK: 195998261

contact button drenthe