Nieuws


Een ander belangrijk onderdeel is (buiten het contact om tussen de gastouder en het bureau), het contact met de ouder. Elk jaar proberen wij door middel van telefonisch- en mailcontact om de jaarlijkse evaluatie ingevuld te krijgen. Vaak zien ouders hiervan de noodzaak niet in, terwijl dit juist toedraagt aan de kwaliteit van de gastouderopvang en zelfs vanuit de Wet een voorwaarde (en dus verplicht) is.

Hierdoor hebben wij een aantal punten opgesomd, waar wij extra aandacht voor willen vragen, zodat tijdens een steekproef (maar natuurlijk altijd) alles op orde is.
 
Zaken waar de GGD op handhaaft*

 1. Alle ingeschreven huisgenoten van gastouders op het opvangadres dienen in het Personenregister te staan ingeschreven en te zijn gekoppeld aan thuis-in-opvang.nl (dit geldt ook voor de structurele aanwezigen op de opvanglocatie, maar niet wanneer er bij de vraagouders thuis wordt opgepast).
 2. Bij verhuizing dient dit eerst zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan thuis-in-opvang.nl (daarna e.v.t. aan Gemeente en GGD), dit in verband met een correcte registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.
 3. Wijzigingen met betrekking tot de persoonsgegevens zoals, emailadres, telefoon en bankrekening dienen te worden doorgeven aan thuis-in-opvang.nl.
 4. Er mogen nimmer meer dan - zes kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens de opvang van nul tot dertien, inclusief eigen kinderen tot tien jaar. - Vijf kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan vier, inclusief eigen kinderen tot vier jaar. - Vier kinderen van nul en een jaar oud, waarvan maximaal twee van nul jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
 5. De gastouder is te allen tijde op de hoogte van het Pedagogisch beleidsplan, Meldcode Kindermishandeling en het daarbij behorende afwegingskader van thuis-in-opvang.nl. Vooral nu wordt veel gevraagd door GGD naar kennis betreffende de vertrouwensinspecteur.
 6. De opvanglocatie dient te allen tijde te voldoen aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang en de Risico Inventarisatie (uitgevoerd door thuis-in-opvang.nl). Dit zijn o.a. een rookvrije werkplek, stopcontactplaatjes, schoonmaakmiddelen hoog of achter een slotje, traphekjes (daar waar nodig) en voldoende, hangende, werkende rookmelders. Deze punten staan benoemd in de Risico Inventarisatie.
 7. Bij het gebruik van vrijwilligers, zoals het halen en brengen naar school, dient dit schriftelijk te worden vastgelegd op het daarvoor bestemde vrijwilligersformulier. Ook dienen deze in het personenregister te staan ingeschreven en gekoppeld te zijn aan thuis-in-opvang.nl.
  Ook voor vervoer van kinderen in de auto en/of op de fiets dient een verklaring met de ouder te worden getekend.
 8. Een kind mag nooit alleen op de opvanglocatie worden gelaten, ook niet wanneer er kinderen van school moeten worden gehaald en het kind slaapt.
 9. Gastouder dient te weten waar de informatiemap is (vooral wanneer bij de vraagouders thuis wordt opgepast gaat dit vaak mis).

Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN
Telefoon: 06-47009585

LRK: 195998261

contact button drenthe