Nieuws

Opvang bij de ouder thuis


Regeling opvang aan huis

Vanaf 1 januari 2018 vallen de gastouders (behalve als het familiair is of het zpp'ers zijn) bij de vraagouders thuis onder het WML (Wettelijk Minimum Loon). Als een gastouder bij een vraagouder thuis werkt, valt de situatie in feite onder twee of drie regelingen: die van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen én het Burgerlijk Wetboek (boek 7 Titel 10 Arbeidsovereenkomst) en/of Regeling opvang aan huis.

Personenregister kinderopvang


Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt, woont of ‘structureel’ aanwezig is op een locatie waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

Het is de bedoeling dat op deze manier alle medewerkers in de kinderopvang en alle personen die 'structureel' aanwezig zijn continu worden gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen en dat het personenregister op deze manier bijdraagt aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

Niet alleen (voorgenomen) houders en medewerkers van gastouderbureaus en (voorgenomen) gastouders moeten zich inschrijven. Ook hun meerderjarige huisgenoten, vrijwilligers, stagiairs en anderen die structureel aanwezig zullen zijn, moeten zich inschrijven.

De overheid houdt voor het duiden van het begrip ‘structureel’ de volgende richtlijn aan: “Aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur”.

Zie ook hier (Voor een uitgebreide uitleg en de uitzonderingen op ‘structureel’).


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe