contact

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP Sneek
Telefoon: 0515 - 412870
LRK: 170370471
Contact

Vestiging Groningen

Adres: Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266
LRK: 106778857
contact

Vestiging Drenthe

Adres: Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN
Telefoon: 06-47009585
LRK: 195998261
contact


Kwaliteit kinderopvang

Zoals bekend is er de afgelopen jaren aardig door de overheid in de kinderopvang geïnvesteerd. Naast het verhogen van de financiële vergoeding voor de ouder(s), is ook de vergoeding van de gastouder verder omhoog gegaan.

Hier stond wel tegenover dat de kwaliteit in de kinderopvang beter gecontroleerd moest worden. Zo moesten bijvoorbeeld vorig jaar alle huisgenoten, structurele aanwezigen en de gastouders zelf zich in een Personenregister inschrijven. Maar ook aan zaken als privacy en de meldcode kindermishandeling is uitgebreid aan bod gekomen. Verder is het aantal steekproeven wat door de GGD wordt uitgevoerd, opgevoerd om dit allemaal te kunnen controleren.

Helaas blijkt dat tijdens zo’n steekproef (nog steeds) niet alle gastouders de zaken op orde hebben. Meestal komt dit door onwetendheid en het niet in de gaten hebben van de noodzaak van bepaalde verplichtingen, ondanks dat er door ons voldoende informatie wordt verstrekt en wordt besproken tijdens de huisbezoeken.

Een ander belangrijk onderdeel is (buiten het contact om tussen de gastouder en het bureau), het contact met de ouder. Elk jaar proberen wij door middel van telefonisch- en mailcontact om de jaarlijkse evaluatie ingevuld te krijgen. Vaak zien ouders hiervan de noodzaak niet in, terwijl dit juist toedraagt aan de kwaliteit van de gastouderopvang en zelfs vanuit de Wet een voorwaarde (en dus verplicht) is.

Hierdoor hebben wij een aantal punten opgesomd, waar wij extra aandacht voor willen vragen, zodat tijdens een steekproef (maar natuurlijk altijd) alles op orde is.
 
Zaken waar de GGD op handhaaft*

 1. Alle ingeschreven huisgenoten van gastouders op het opvangadres dienen in het Personenregister te staan ingeschreven en te zijn gekoppeld aan thuis-in-opvang.nl (dit geldt ook voor de structurele aanwezigen op de opvanglocatie, maar niet wanneer er bij de vraagouders thuis wordt opgepast).
 2. Bij verhuizing dient dit eerst zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan thuis-in-opvang.nl (daarna e.v.t. aan Gemeente en GGD), dit in verband met een correcte registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.
 3. Wijzigingen met betrekking tot de persoonsgegevens zoals, emailadres, telefoon en bankrekening dienen te worden doorgeven aan thuis-in-opvang.nl.
 4. Er mogen nimmer meer dan - zes kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens de opvang van nul tot dertien, inclusief eigen kinderen tot tien jaar. - Vijf kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan vier, inclusief eigen kinderen tot vier jaar. - Vier kinderen van nul en een jaar oud, waarvan maximaal twee van nul jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
 5. De gastouder is te allen tijde op de hoogte van het Pedagogisch beleidsplan, Meldcode Kindermishandeling en het daarbij behorende afwegingskader van thuis-in-opvang.nl. Vooral nu wordt veel gevraagd door GGD naar kennis betreffende de vertrouwensinspecteur.
 6. De opvanglocatie dient te allen tijde te voldoen aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang en de Risico Inventarisatie (uitgevoerd door thuis-in-opvang.nl). Dit zijn o.a. een rookvrije werkplek, stopcontactplaatjes, schoonmaakmiddelen hoog of achter een slotje, traphekjes (daar waar nodig) en voldoende, hangende, werkende rookmelders. Deze punten staan benoemd in de Risico Inventarisatie.
 7. Bij het gebruik van vrijwilligers, zoals het halen en brengen naar school, dient dit schriftelijk te worden vastgelegd op het daarvoor bestemde vrijwilligersformulier. Ook dienen deze in het personenregister te staan ingeschreven en gekoppeld te zijn aan thuis-in-opvang.nl.
  Ook voor vervoer van kinderen in de auto en/of op de fiets dient een verklaring met de ouder te worden getekend.
 8. Een kind mag nooit alleen op de opvanglocatie worden gelaten, ook niet wanneer er kinderen van school moeten worden gehaald en het kind slaapt.
 9. Gastouder dient te weten waar de informatiemap is (vooral wanneer bij de vraagouders thuis wordt opgepast gaat dit vaak mis).
Zo plaats je een Koolmonoxidemelder op de juiste manier

Jaarlijks lopen bijna 200 mensen een koolmonoxidevergiftiging op, waarvan een groot deel op de spoedeisende hulp terechtkomt. Een tiental vergiftigde personen overleeft een dergelijke situatie niet. Voorkom koolmonoxidevergiftiging door een koolmonoxidemelder nu CO-melder) te plaatsen, koolmonoxide is onzichtbaar en geurloos en bijna niet op te merken zonder CO-melder.
 
Waar je deze moet plaatsen lees je in onderstaand advies.

Waarom plaats je een melder?Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. Je ruikt (reukloos), proeft en ziet het niet maar je kunt hierdoor wel bewusteloos raken of zelfs overlijden. 


Hoeveel CO-melders heb je nodig?De brandweer raadt aan om op elke verdieping een CO-melder te plaatsen en ieder geval in de ruimtes waar een gastoestel staat. Ook wordt er aangeraden om CO-melders te plaatsen in ruimtes waar je veel tijd doorbrengt, zoals de slaapkamer, woonkamer, hobbykamer etc.

 

Waar plaats je een CO-melder in een ruimte met een gastoestel? 

 • Plaats de CO-melder aan het plafond, mocht je de CO-melder aan de muur bevestigen, dan bevestig je deze melder hoger dan elk raam of deur, met een minimale afstand van 15 cm van het plafond
 • Hang de melder tussen de één en drie meter van koolmonoxidebron vandaan (het gaat hierbij om de horizontale afstand)
 • Hang de CO-melder zo centraal mogelijk
 • Plaats de CO-melder minimaal 30 centimeter van de dichtstbijzijnde muren af
 • Plaats de CO-melder niet direct naast luchtinlaten of luchtuitlaten
 
Ruimte met een schuin plafond
 • Plaats de CO-melder één tot drie meter (horizontaal) van de bron
 • Bevestig de CO-melder hoog aan het schuine plafond, en houdt 30 cm ruimte tussen de melder en de andere muur
Waar plaats je een CO-melder in een ruimte zonder een gastoestel?
 • Hang de CO-melder altijd op ademhoogte
 • Monteer de melder niet achter een kast of achter gordijnen
 • Plaats de melder ten minste 30 cm verwijderd van de dichtstbijzijnde muren
Plaats de CO-melder niet:
 • Buitenshuis
 • In de keuken
 • In de garage (de CO-melder kan beschadigd raken in de buurt van de uitlaat van een auto)
 • Op plekken waar vuil en stof de sensor kunnen blokkeren
 • In zeer droge of vochtige ruimtes (lager dan 30% of hoger dan 90%)
 • Vol in de zon
 • Op plaatsen met extreme temperaturen (lager dan -10°C of hoger dan 40°C)
 • Achter een gordijn of andere voorwerpen, zoals kasten
 • In de buurt van chemische producten
 • Rechtstreeks boven een gootsteen of kooktoestel
 • Naast een deur, raam, afzuigventilator of andere tochtige plaatsen
 • Op plaatsen waar de CO-melder beschadigd of uitgeschakeld kan worden
Extra tips
 • Monteer minimaal één of meerdere rookmelders door het gehele huis
 • Vervang de melder tijdig, zodat deze altijd optimaal presteert
 • Koop nooit een gebruikte melder
 • Zorg voor voldoende ventilatie door de gehele dag een raam of rooster te openen
 • Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen
 • Laat een erkend bedrijf je cv-ketel of geiser controleren
 • Kijk kritisch naar jouw verbrandingstoestel, bijvoorbeeld de kachel
  • Geel-oranje vlam in het toestel duidt op gebrek aan zuurstof
  • Er zitten sporen van corrosie, roest of roet op het apparaat, dit heeft vaak met een slechte verbranding te maken
  • Zorg voor een zo verticaal mogelijk afvoerkanaal zonder scheuren of barsten
 • Bij het gebruik van een houtkachel, verwijder de as regelmatig
 • Laat minstens één keer per jaar de luchtdichtheid van alle verbindingen nakijken
De combimelderKies je voor een combimelder (CO-melder en rookmelder in één), plaats deze dan alleen in een ruimte met een gastoestel. De combimelder moet je aan het plafond monteren, waardoor hij niet meer op ademhoogte hangt. De melder kan dan niet op tijd een melding geven als er koolmonoxide vrijkomt.

 

Veelvoorkomende symptomen bij een koolmonoxidevergiftiging:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Overgeven
 • Verward
 • Vermoeid
 • Snelle hartslag
 • Slaperig
Wat te doen bij een koolmonoxidevergiftiging?
 • Zet zoveel mogelijk ramen en deuren open
 • Waarschuw iedereen in huis
 • Ga naar buiten
 • Bel 112 en volg hun advies zo goed mogelijk op
Raadpleeg een huisarts

Zo laat je je kind veilig slapen en beperk je het risico op wiegendood.

Bij het inrichten van een kinderkamer zijn er veel aspecten waar je als jonge ouders rekening mee moet houden. NU.nl sprak twee experts over veilig slapen en het beperken van het risico op wiegendood.

"Wiegendood is het plotseling en onverwacht overlijden van een ogenschijnlijk gezonde zuigeling, meestal tijdens de slaap en vaak zonder aanwijsbare oorzaak", vertelt Monique L'Hoir, die promoveerde op de preventie van wiegendood.

 

Buikligging is de belangrijkste risicofactor bij wiegendood, maar ook het gebruik van een dekbed of een verandering van routine (bijvoorbeeld het gebruik van een ander matras in een campingbedje) kan erg riskant zijn, aldus L'Hoir. Door op hun buik te liggen of met hun mond tegen een dekbed aan te liggen, kan het zijn dat baby's hun uitgeademde lucht deels opnieuw inademen, waardoor ze te weinig zuurstof binnenkrijgen.

 

"De oer-Nederlandse trappelzak kan uitkomst bieden", aldus L'Hoir. "Als je baby die draagt, met of zonder een deken overdwars ingestopt, stel je het draaien naar de buik uit. Dat draaien kunnen ze dan oefenen in de box, onder jouw toezicht.

 

Ook van een fopspeen kan een beschermende werking uitgaan. "Hoe dat precies zit, weten we niet. Een speen zorgt er in elk geval voor dat de spieren in het mond-halsgebied zich ontwikkelen, waardoor de luchtwegen waarschijnlijk minder snel worden afgesloten als de baby op zijn buik ligt."

 

Hoewel Nederland voorop loopt in de preventie van wiegendood en het aantal sterfgevallen in de afgelopen 25 jaar afnam van zo'n tweehonderd naar tien tot vijftien per jaar, is het volgens L'Hoir belangrijk om aandacht te blijven besteden aan dit onderwerp. "We hebben geluk dat ouders in Nederland in het eerste jaar met hun baby acht keer naar het consultatiebureau gaan, waar ze goed worden voorgelicht."


Kinderbedje

De meeste wiegen en kinderbedjes die tegenwoordig te koop zijn, zijn veilig. Dat vertelt Saskia Kloet, die aan VeiligheidNL verbonden is als programmaleider opgroeien en ouder worden.

 

"Bij het uitzoeken van een bed is het verstandig te kijken naar de ruimte tussen de spijlen (die mogen niet te ver uit elkaar staan) en de ventilatie. Waar je mee moet oppassen, zijn bedjes die bijvoorbeeld al jaren in de familie zijn of waarvan de zijwanden helemaal dicht zijn. Een rieten wieg kan prima, maar dan moet je aan de binnenkant geen bekleding plaatsen."

 

Gebruik verder zo min mogelijk losse, maar sowieso geen zachte materialen in het bedje. "Geen babynestjes, kussens, hoofdbeschermers of grote knuffels. Wij raden aan om tot 2 jaar geen dekbed te gebruiken, maar een babyslaapzak", zegt Kloet. "Die heb je in alle soorten en maten. Aanvullend kunnen een laken en deken worden gebruikt, maar dat is meestal niet nodig."

"Let ook op de plek van het bed in de kamer. Zet het liever niet bij het raam: een wat ouder kind kan vanuit zijn bed op de vensterbank klimmen en uit het raam vallen, of aan koorden van rolgordijnen trekken of erin verstrikt raken. Het bed mag ook niet te dicht bij de verwarming staan; dat is veel te warm en een kind kan zich er aan branden."

 

Commode

Een ander element in de kinderkamer is de commode. "Het is handig als je aan de achter- en zijkant opstaande randen hebt, zodat het aankleedkussen er niet af kan schuiven", zegt Kloet.

 

"Zorg verder dat je alles wat je nodig hebt, binnen handbereik hebt, zodat je niet hoeft weg te lopen. Kleine baby's liggen nog wel stil maar al heel snel kunnen ze gaan rollen. Als je toch iets bent vergeten klaar te leggen, kun je het kind even met aankleedkussen en al in het ledikant leggen. Laat je kind in ieder geval nooit alleen op de commode liggen"

 

Houd tenslotte rekening met de temperatuur in de kinderkamer. De meest ideale temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. "Ventilatie is daarbij belangrijk", zegt Kloet. "Je kunt de dikte van de deken en slaapzak erop aanpassen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden."


Door: NU.nl/Sjan Verhoeven


ANWB waarschuwt voor gebrekkige kinderzitjes van verschillende merken!

 

De ANWB waarschuwt maandag voor twee kinderzitjes die tijdens een test ernstige gebreken vertoonden. Kinderen in deze zitjes riskeren volgens de bond ernstig letsel.

Onderzoek wees uit dat de Recaro Optia losraakte van het frame en vervolgens door de auto kon vliegen tijdens een frontale botsing. Bij de Jané Grand One brak een bevestigingspunt af waardoor het zitje niet goed op zijn plaats bleef. De stoeltjes zijn voor een tweede maal getest en dat gaf hetzelfde resultaat.

De ANWB waarschuwt consumenten en adviseert deze zitjes niet aan te schaffen. Mensen die al een exemplaar hebben gekocht wordt geadviseerd het zitje terug naar de verkoper te brengen. De fabrikanten zijn van de tests op de hoogte gebracht. Jané heeft direct de uitlevering van de gewraakte zitjes gestaakt.

De ANWB test ieder jaar in samenwerking met de Europese zusterclubs kinderzitjes, waarvan de uitkomsten doorgaans in het najaar worden gepubliceerd. Toen deze resultaten bekend werden, is besloten die eerder te publiceren.

 

Resultaten onderzoek

 

Door: ANP


Vooruitgang in dossier zelfstandigheid gastouders

Is een gastouder zelfstandig ondernemer en kunnen inkomsten uit gastouderopvang worden opgevoerd als winst uit onderneming? Sinds een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn daar twijfels over. Inmiddels gloort er weer licht aan de horizon voor gastouders.

De Rechtbank Breda oordeelt dat indien de taken van het gastouderbureau zich beperken tot de wettelijk verplichte taken en de gastouder verder aan alle kenmerken van een zelfstandig ondernemer voldoet, de inkomsten van de gastouder als winst uit onderneming kunnen worden aangemerkt.

In augustus 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een gastouder niet aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat zij onvoldoende zelfstandig zou zijn. Sindsdien is er onder gastouders die hun inkomsten aangeven als winst uit onderneming onzekerheid over de juistheid van hun belastingaangifte. Er is vooruitgang in dit dossier. Op 10 april jl. heeft de Rechtbank van Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt.


Vonnis rechtbank Breda

De Rechtbank Breda heeft op 10 april geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. 'Gelet op het wettelijk stelsel van gereguleerde kinderopvang is belanghebbende nu eenmaal verplicht om haar werkzaamheden als gastouder door tussenkomst van een gastouderbureau te verrichten.' Dat wil dan niet zeggen dat de gastouder onvoldoende zelfstandig is. Verder oordeelt de rechtbank dat de ouders de opdrachtgever van de gastouder zijn en niet het gastouderbureau. De met het gastouderbureau gesloten overeenkomst is aan te merken als een bemiddelingsovereenkomst. Het staat de gastouder vrij om deze ook met andere gastouderbureaus te sluiten of om op te zeggen, aldus de rechtbank.


Kenmerken zelfstandig ondernemer

De Rechtbank Breda oordeelt dus dat indien de taken van het gastouderbureau zich beperken tot de wettelijk verplichte taken en de gastouder verder aan alle kenmerken van een zelfstandig ondernemer voldoet, de inkomsten van de gastouder als winst uit onderneming kunnen worden aangemerkt. Het is nog niet duidelijk of de Belastingdienst in beroep gaat tegen dit vonnis.


Gesprekken Belastingdienst

De Belastingdienst beoordeelt het fiscaal ondernemerschap altijd per geval, ook bij gastouders. Daarnaast speelt jurisprudentie een rol, zoals de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Eerder dit jaar heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Belastingdienst en de brancheorganisaties voor kinderopvang en gastouderopvang over de gevolgen van deze bewuste uitspraak. Naar aanleiding hiervan hebben de brancheorganisaties schriftelijk uiteengezet waarom gastouders ook binnen het huidige wettelijk kader voldoende zelfstandig kunnen zijn. De landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting van de Belastingdienst heeft de motivering van de brancheorganisaties inmiddels aangemerkt als pleitbaar standpunt. Dat de motivering van de brancheorganisaties als pleitbaar standpunt wordt gezien, betekent dat een rechter mogelijk tot een ander oordeel kan komen op het punt van de invloed van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen op de zelfstandigheid dan het Hof Arnhem-Leeuwarden.


Casus

De brancheorganisaties zoeken nu met de Belastingdienst naar een geschikte casus waarbij de zelfstandigheid van de gastouder ten opzichte van het gastouderbureau ter discussie staat. Deze casus zal vervolgens voorgelegd worden aan de rechter. Mogelijk wordt bovenstaande casus – in hoger beroep bij het gerechtshof – hiervoor geselecteerd.


Bron: VGOB en Brancheorganisatie Kinderopvang

Marike Vroom

 


Opvoeden-hoe om te gaan met driftbuien

9 tips om met driftbuien om te gaan

Sommige kinderen zijn intens en temperamentvol. Als ze een driftbui krijgen, hoe ga je daar dan het beste mee om? Tips van Eva Bronsveld, spreker, trainer en schrijver op het gebied van opvoeding en onderwijs.

Het heeft geen enkele zin om een kind tijdens een driftbui te corrigeren; dit werkt juist averechts.

 

 1. Voel je niet persoonlijk geraakt
  Een kind dat een driftbui krijgt, doet dit niet om jou dwars te zitten. Het wordt blijkbaar volledig overmand door zijn emoties en moet leren hoe hiermee om te gaan. Bedenk dat het voor dit kind geen kwestie is van niet willen, maar van niet kunnen.
 2. Wees er op tijd bij
  Als je een temperamentvol kind een tijdje goed observeert, zul je het moment dat hij driftig wordt herkennen. Ga op zo’n moment in gesprek met een kind om samen naar een oplossing te zoeken. Zo krijgt het zelf ook meer gevoel wanneer boosheid omslaat in drift.
 3. Besteed aandacht aan emoties
  Als je merkt dat het kind boos begint te worden, besteed dan even aandacht aan zijn emoties. Laat het zelf benoemen hoe hij zich voelt, of verwoordt het bij heel jonge kinderen.
 4. Laat voelen dat je hulp bent en geen last
  Vertrouwen winnen is de grootste winst die je bij temperamentvolle kinderen kunt maken. Als een kind doorheeft dat je er bent om te helpen en niet om het nog lastiger voor hem te maken, is de kans groter dat het kind jouw hulp accepteert.
 5. Voed niet op tijdens een driftbui
  Het heeft geen enkele zin om een kind tijdens een driftbui te corrigeren; dit werkt juist averechts. Wat echt helpt op zo’n moment is actief luisteren. Hoe zou jij je voelen als jij daar nu stond? Benoem dit. Driftbuien ontstaan meestal niet omdat een kind niet zijn zin krijgt, maar omdat een kind zich niet gehoord voelt.
 6. Bespreek een driftbui na
  Bespreek een tijdje na de driftbui samen wat er gebeurd is. Benoem ook jouw gevoelens hierin en zeg wat je niet acceptabel vindt. Stel dat een kind begon te trappen tegen de deuren, laat weten dat je dat niet prettig vond en zoek samen naar hoe het kind zich de volgende keer beter kan afreageren.
 7. Emoties mogen getoond worden
  Leer een kind dat emoties er gewoon bij horen en dat het boosheid, woede, angst of verdriet best mag laten zien.
 8. Heb geen hoge verwachtingen
  Kinderen met driftbuien zullen na jouw aanpak echt niet in één keer ophouden met driftig zijn. Kijk naar de lange termijn: misschien neemt het aantal driftbuien wel af of zie je dat een kind zoekt naar betere manieren om te reageren.
 9. Toon je kracht
  Natuurlijk wil je een fijne gastouder zijn voor kinderen die wél in het gareel lopen. Realiseer je echter dat een driftig kind jou op dat moment juist heel hard nodig heeft. Het is een vraag om aandacht. Dit zijn de momenten dat je jouw kracht als gastouder kunt laten zien.

  Meer lezen over omgaan met temperamentvolle kinderen? Ga naar www.temperamentvollekinderen.nl


ZZP-gastouders lopen zwangerschapsverlof mis


ZZP-gastouders lopen veel geld mis, omdat zij niet of onvoldoende op de hoogte zijn van hun recht op zwangerschapsverlof. Dit merkt het KennisNetwerk gastouderopvang (KNGO). Zij attendeert gastouders erop dat gemiste uren tot vijf jaar terug alsnog aangevraagd kunnen worden.

KNGO merkte tijdens een financiële voorlichtingsbijeenkomst dat veel gastouders niet op de hoogte zijn van de regeling. Daardoor hebben ze de afgelopen jaren flink wat geld misgelopen. De regeling vermindert de noodzaak voor gastouders om tijdens de zwangerschap lang door te werken of om na de bevalling weer snel aan het werk te gaan.

Verlof: Zelfstandigen hebben wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. Dit heet de ZEZ: zwangerschapsverlof voor zelfstandigen. Deze uitkering is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). De uitkering gaat zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in en loopt tot minimaal tien weken na de bevalling. Om in aanmerking te komen, moet een gastouder een zelfstandige zonder personeel zijn, een zelfstandig beroepsbeoefenaar of een meewerkende echtgenote of partner van een zelfstandige.

Hoogte:
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal gewerkte uren in het jaar voor de bevalling. Wie ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt de maximale uitkering. Deze is gelijk aan het minimumloon. Voor mensen van 23 jaar en ouder is dit op het moment een bedrag van € 1.485,60 bruto per maand voor een volledige werkweek. Heeft de gastouder minder gewerkt, dan is de uitkering lager. De hoogte is dan afhankelijk van de winst in het voorafgaande jaar. Daarnaast is de ZEZ-uitkering een netto-uitkering. Over het ontvangen bedrag hoeft geen belasting meer betaald te worden. De gebruikelijk uren worden tijdens het verlof doorberekend. Dit is belangrijk voor het urentotaal van de gastouder.

Aanvragen: Een gastouder moet uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum de ZEZ aanvragen. Aanvragen gebeurt via het UWV. Het UWV wil bij de aanvraag een zwangerschapsverklaring ontvangen. Deze kan van de huisarts of van de verloskundige zijn. Gemiste uitkeringen kunnen tot vijf jaar terug alsnog aangevraagd worden. Dit kan ook aangevraagd worden wanneer je eigenlijk recht had op doorberekening van uren in verband met zelfstandigenaftrek. Kijk voor meer informatie over het aanvragen op de website van het UWV.


Kinderopvang wordt goedkoper in 2017

 

Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.

 

Dit meldt de minister Asscher van Sociale Zaken. Regeringspartijen PvdA en VVD zijn het over deze extra financiering eens. Eerder was al 100 miljoen euro extra toegezegd voor 2017, maar er blijkt nog meer financiële ruimte. Het voorstel moet nog wel worden besproken in de ministerraad.

Indexering uurtarieven

Behalve extra kinderopvangtoeslag, wil minister Asscher de maximaal te vergoeden uurprijzen in de kinderopvang in 2017 met 2,5 procent verhogen. Dit is een goedmakertje voor 2012, toen er niet geïndexeerd werd. Met de standaard indexatie voor 2017 erbij opgeteld komt de indexatie voor 2017 uit op een stijging van 4,2 procent.

Behalve dit besluit wil minister Asscher de regeling voor werkloze ouders een jaar voortzetten, Dat houdt in dat ouders na ontslag nog zes maanden lang recht houden op kinderopvangtoeslag. Eerder al werd gesproken dat de kinderopvangbranche niet 100, maar 200 miljoen euro toegewezen kreeg. Dit meldde o.a. de Brancheorganisatie. Lees meer

Meer vrouwen aan het werk

 

De extra investering moet ertoe gaan leiden dat er meer vrouwen aan het werk gaan. Dat is de reden dat er juist geïnvesteerd wordt in de midden- en hoge inkomens. Voor ouders met lage inkomens wordt kinderopvang al grotendeels vergoed. Ouders kunnen er in 2017 flink op vooruit gaan in hun kinderopvangkosten. De extra toeslag kan oplopen van 100 tot 1000 euro per jaar.

 

Lage inkomensgroepen

 

Momenteel wordt de kinderopvang meer gebruikt door ouders in de midden- en hoge inkomenscategorie. Minister Asscher heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een tijdje geleden gevraagd om uit te zoeken wat hiervan de oorzaken zijn. Door de investeringen in kinderopvangtoeslag de laatste jaren en indexering van kinderopvangtoeslag, wordt bij de laagste inkomens de kinderopvangkosten voor 93 procent vanuit de overheid vergoed. Dit SCP-onderzoek wordt voor de zomer van 2016 verwacht,

 

Tijd voor stabiliteit

 

Hoewel oudervereniging BOinK, Voor Werkende Ouders en de Brancheorganisatie Kinderopvang blij zijn met de extra investering in kinderopvang, roepen ze de politiek alle drie op tot stabiliteit. ‘Ouders weten niet meer waar ze aan toe zijn’, zegt Gjalt Jellesma van BOinK op NOS.nl. ‘Als je de hele tijd rommelt met de kinderopvang, dus eerst flink bezuinigen en daarna weer geld erbij leggen, worden ouders wantrouwig. Ze weten niet meer waar ze op kunnen rekenen.’

 

Kinderopvang is een serieuze zaak

 

Majet Winsemius van Voor Werkende Ouders geeft een vergelijkbare reactie op NOS.nl. ‘De kinderopvang wordt gebruikt als speelbal. Als het slecht gaat met de economie, wordt er meteen op bezuinigd. Gaat het weer beter, dan komt er weer geld bij. Kinderopvang is een serieuze zaak, daar moet je niet mee spelen.’ Brancheorganisatie Kinderopvang ziet de extra investering als erkenning van het belang van kinderopvang voor de samenleving, maar zegt ook dat ‘stabiliteit en continuïteit in het overheidsbeleid cruciaal zijn voor een toegankelijke en betaalbare kinderopvang’.

 

Download de brief van minister Asscher

 


 

Registratiesysteem

login

Certificaat samen werken 2017

Gastouder gezocht?

Bent u op zoek naar een gastouder bij u in de buurt?

Of misschien voor aan huis?
Kijk dan nu op onze gastoudermarktplaats!

gastoudergezocht

Aan de hand van de zoekoptie kunt u gemakkelijk zien of er bij u in de buurt een beschikbare gastouder is.

sbb

brancheorganisatie

 

ggd