Privacy Policy

Privacy Statement gastouderbureau thuis-in-opvang.nl


Inleiding

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Wij houden ons hierbij aan de wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina leest u meer over ons privacy beleid, zodat het voor u helder is welke gegevens we van u verzamelen, waarom we dat doen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Thuis-in-opvang.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacy beleid of anderszins, dan vernemen wij dat graag van u.

Verwerkte Persoonsgegevens

Thuis-in-opvang.nl verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij hebben deze gegevens nodig om een overeenkomst aan te gaan, onze diensten (volledig) uit te voeren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

 Hierover vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam van gezinnen, contactpersonen gezin en gebruikers
 • Voorletters, voor- en achternaam van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten (Lees verder inclusief structureel aanwezigen)
 • Geslacht van ouders, kinderen, gastouders, huisgenoten en contactpersonen gezin
 • Geboortedatum van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten
 • BSN van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten
 • Adresgegevens inclusief locatiegegevens van gezinnen, ouders en gastouders
 • Telefoonnummer(s) van gezinnen, ouders, gastouders, contactpersonen gezin en gebruikers
 • E-mailadres(sen) van gezinnen, ouders, gastouders, huisgenoten, contactpersonen gezin en gebruikers
 • Opgeslagen documenten, zoals kopie identiteitsbewijs en Verklaringen Omtrent het Gedrag, van ouders, gastouders en huisgenoten
 • Opvanglocatie(s) inclusief LRK-nummer en locatiegegevens van gastouders
 • Details gastoudermarktplaats, zoals opvangvoorkeuren, beschikbaarheid, thuissituatie en opvangervaring van gastouders
 • Rekeninggegevens van gezinnen en gastouders
 • Betalingsgegevens van gezinnen en gastouders
 • Incassomachtiging van gezinnen
 • IP-adres(sen) van gebruikers
 • Internetbrowser en apparaat type van gebruikers
 • Logingegevens van gebruikers
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, zoals laatste login en uitgevoerde bewerkingen van gebruikers
 • Handtekeningen van gebruikers

Doel verwerken persoonsgegevens

Thuis-in-opvang verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van opvangaanvragen
 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het communiceren over de opdracht
 • Het vastleggen van afgenomen diensten, zoals opvanguren, luiers en maaltijden.
 • Het financieel afhandelen van gastouderopvang
 • Het verlenen van kwalitatief goede gastouderopvang
 • Het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld vanuit Belastingdienst en Wet Kinderopvang
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het promoten van gastouders

Persoonsgegevens minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Als u de indruk heeft dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens verzamelen over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Thuis-in-opvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat wij een bewaartermijn hanteren zoals wettelijk bepaald in de fiscale bewaarplicht. Zeven jaar na het stoppen van de opvang worden alle betaalgegevens, die niet noodzakelijk zijn voor de fiscale gegevens, vernietigd. Ouders en gastouders geven wij een bedenktermijn van 3 maanden om opnieuw een contract af te sluiten. Persoonsgegevens ten behoeve van de nieuwsbrief worden bewaard gedurende de periode dat men aangemeld was. De persoonsgegevens van gastouders die mogelijk met ons willen samenwerken, bewaren wij zolang zij geabonneerd zijn op de gastoudermarktplaats van De Gastoudercentrale, met een maximum van 2 jaar zonder verder contact. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren wij uw gegevens nog gedurende 3 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Thuis-in-opvang deelt uw persoonsgegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden. We delen gegevens enkel voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hieronder vallen overheidsinstanties (o.a. Belastingdienst, gemeenten en GGD), incassobureaus, banken, leveranciers van administratieve software zoals Opvangapp en financiële software, Ict bedrijf, hostingbedrijf van website en Mailchimp. Met de bedrijven, die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thuis-in-opvang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Contactformulier website / mail

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan derden verstrekt.

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke gegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door thuis-in-opvang.nl te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met thuis-in-opvang.nl worden verwerkt.

Thuis-in-opvang.nl zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken. Hoewel niet iedere gebruiker zich er van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-adres, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc.

Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Links naar andere websites

De website van thuis-in-opvang.nl  bevat links naar andere websites die buiten het thuis-in-opvang.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. thuis-in-opvang.nl  is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Disclaimer

Ondanks het feit dat thuis-in-opvang.nl de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. thuis-in-opvang.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. thuis-in-opvang.nl is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Cookies en/of vergelijkbare technieken

De website van thuis-in-opvang.nl gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. Enkele cookies worden geplaatst voor analytische doeleinden en voor het tonen van Google Maps, dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen (zoals Google). Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Consumentenbond. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee analyseren en optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie mogelijk aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt.

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens (welke thuis-in-opvang.nl van u ontvangen heeft) in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of een door u aangewezen organisatie.

Beveiliging persoonsgegevens

Thuis-in-opvang.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Gastouderbureau thuis-in-opvang.nl

Telefoon: 0515-412870

E-mail:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Internet:  www.thuis-in-opvang.nl

Adres:   Worp Tjaardastraat 342

            8602 XP Sneek

Handelsregister nr:  51613050

 

Beveiligingsmaatregelen

Inleiding

Thuis-in-opvang.nl hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens, van ú en uw klanten. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

In dit document vindt u meer informatie omtrent deze beveiligingsmaatregelen per onderdeel:

• Opvangapp

• Kantoor thuis-in-opvang.nl

• Website

Indien u vragen heeft over de beveiligingsmaatregelen of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan vernemen wij dat graag van u.

 

Opvangapp:

Met betrekking tot Opvangapp worden de volgende maatregelen getroffen:

• De omgeving is enkel toegankelijk met gebruikerslogin/wachtwoord.

• Alle wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.

• De beheerderstoegang tot de server is alleen mogelijk via SSH met key authentication.

• Bij bezoek aan de website wordt een veilige verbinding afgedwongen.

• Via periodieke audits worden gebruikte modules gescreend op kwetsbaarheden.

• De server wordt wekelijks voorzien van software updates.

• De omgeving werkt met een rollensysteem, waarbij data alleen zichtbaar is voor de gebruikers die bevoegd zijn op basis van rol.

• De Rails conventies rondom veiligheid worden toegepast

(http://guides.rubyonrails.org/security.html).

• Dagelijks vindt er een back-up plaats van de database, waarbij meerdere back-ups bewaard blijven op verschillende geografische locaties.

• Er worden meta-gegevens gelogd.

Het gastouderbureau:

• Toegang tot het pand, apparatuur, e-mail, dataopslag en softwareprogramma's geregeld op persoonsniveau (inclusief het verwijderen daarvan bij uitdiensttreding).

• Het pand is voorzien van inbraak- en brandwerende voorzieningen.

• De dataopslag vindt plaats op externe beveiligde servers in afgesloten ruimten.

• Dagelijks vindt er een back-up plaats van de dataopslag, waarbij meerdere back-ups bewaard blijven op verschillende geografische locaties.

• Computers en netwerk zijn beveiligd tegen computervirussen (inclusief regelmatige updates van virusdefinities en software).

• Via periodieke audits worden gebruikte modules gescreend op kwetsbaarheden.

• Archiefkasten worden aan het einde van de dag afgesloten.

• 'Oude' documenten met persoonsgegevens worden vernietigd.

• Computers worden vergrendeld bij het verlaten van de werkplek.

• Medewerkers zijn geïnstrueerd over het wachtwoord- /persoonsgegevensbeleid.

• Met medewerkers zijn geheimhoudingsverklaringen overeengekomen.

Website:

• Bij bezoek aan de website wordt een veilige verbinding afgedwongen d.m.v. HSTS en HTTPS.

 

 


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
telefonisch van
9:00-12:00 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 0598-433893
Mobiel: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe


Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585
 
LRK: 195998261

contact button drenthe