contact

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP Sneek
Telefoon: 0515 - 412870
LRK: 170370471
Contact

Vestiging Groningen

Adres: Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266
LRK: 106778857
contact

Vestiging Drenthe

Adres: Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN
Telefoon: 06-47009585
LRK: 195998261
contact


Tarieven 2018


Het standaard tarief bij thuis-in-opvang.nl voor 2018 wordt € 5,97 per kind per uur. Hiervan gaat € 5,05 naar de gastouder. Het maximale tarief waarover de belastingdienst vergoedt is € 5,91 dat betekent dat die € 0,06 die u boven de € 5,91 betaalt, voor uw eigen rekening is. Dit is wel al verrekend in onderstaande tabel!

 Onderstaand een tabel met de kosten voor 2018 die u daadwerkelijk kwijt bent aan kinderopvang per uur per kind. 
In deze tabel is de teruggave van de kinderopvangtoeslag mee berekend.

Eigen bijdrage 2018

Verzamel

eerste kind*

tweede kind

 

Verzamel

eerste kind*

tweede kind

inkomen

per uur

per uur

 

inkomen

per uur

per uur

€ 18.849,00

€ 0,41

€ 0,36

  € 45.000,00 € 1,19 € 0,41

€ 20.000,00

€ 0,41

€ 0,36

 

€ 50.000,00

€ 1,41
€ 0,41

€ 24.000,00

€ 0,43

€ 0,36

  € 60.000,00 € 1,70 € 0,51

€ 28.000,00

€ 0,58

€ 0,38

  € 70.000,00 € 2,35
€ 0,64

€ 32.000,00

€ 0,73

€ 0,41

  €  80.000,00 € 2,82 € 0,75

€ 36.000,00

€ 0,89

€ 0,41

  €  90.000,00 € 3,47 € 0,87

€ 40.000,00

€ 1,04

€ 0,41

  € 183.976,00
€ 4,00 € 2,19
-----------------------------------------------------
Aan dit rekenvoorbeeld 2018 kunt u geen rechten ontlenen.
Voor uw eigen specifieke situatie kunt u een proefberekening maken op www.toeslagen.nl


Zelfstandige gastouders kunnen afwijken van het standaard tarief. Eénmalige kosten; € 50,00 bemiddelingskosten voor het zoeken naar een gastouder. Wanneer u zelf met een gastouder komt zijn deze kosten er niet. Zoals u ziet is “zwarte” oppas bijna altijd duurder

 
De voordelen van kinderopvang via een gastouder heeft een aantal voordelen boven een kinderdagverblijf, oa:
 
• Uurtje factuurtje, wat voor u betekent dat u geen vaste dagen of dagdelen hoeft af te nemen
• Opvang in huiselijke sfeer, wat een verlengde van de thuissituatie is
• Kleinschalig, dus meer aandacht voor uw kind
• Flexibel, ook wat betreft openingstijden
• Een eenvoudig administratiesysteem
• Geen minimum afname uren of abonnementskosten
 
Thuis-in-opvang.nl probeert zoveel mogelijk online te laten verlopen, dit scheelt ook weer in de kosten voor de gastouders (bv. geen postzegels nodig voor urenlijsten ed.).

Kortom:

Wanneer u al gastouder bent of uw kind(eren) al bij een gastouder onderbrengt, dan verandert er aan de opvang niets, alleen:

Dezelfde opvang, maar de vraagouder betaalt minder en de gastouder verdient meer!
 

Opvang bij de vraagouder thuis

Wanneer de gastouder geen directe familie is of niet ingeschreven staat bij de KvK, valt de gastouder onder de regeling van het WML (Wettelijk Minimum Loon).

 

Vergoeding voor de gastouder op dit moment (01-07-2018) volgens WML:

 

 Leeftijd 18 jaar  19 jaar  20 jaar  21 jaar 22 jaar
 en ouder 
  bruto bruto bruto bruto bruto
bij cao 36 uur € 4,86 € 5,63 € 7,16 € 8,69 € 10,22
incl. vakantiegeld 8% € 5,25 € 6,08  € 7,73 € 9,39 € 11,04

(dit is veranderlijk en wordt halfjaarlijks bepaald door het Rijk)     

 


 De vraagouder is wettelijk verplicht tot doorbetaling van loon bij ziekte van de gastouder voor een tijdvak van maximaal zes weken, minus twee wachtdagen (artikel 7:629 lid 2 BW). De vraagouder dient tevens vier weken vakantie door te betalen aan de gastouder; per jaar voor vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. M.b.t. deze uren bestaat geen recht op kinderopvangtoeslag
 

Registratiesysteem

login

Certificaat samen werken 2017

Gastouder gezocht?

Bent u op zoek naar een gastouder bij u in de buurt?

Of misschien voor aan huis?
Kijk dan nu op onze gastoudermarktplaats!

gastoudergezocht

Aan de hand van de zoekoptie kunt u gemakkelijk zien of er bij u in de buurt een beschikbare gastouder is.

sbb

brancheorganisatie

 

ggd