Tarieven 2024

Tarieven 2024


Opvang bij de gastouder thuis

Het standaard tarief 2024 is € 7,53 per kind per uur. Hiervan gaat € 6,53 naar de gastouder. Het maximale tarief waarover de belastingdienst vergoedt, wordt € 7,53!

Onderstaand een tabel met de kosten voor 2024 die u daadwerkelijk kwijt bent aan kinderopvang per uur per kind. 
In deze tabel is de teruggave van de kinderopvangtoeslag mee berekend. 

 
EIGEN BIJDRAGE KINDEROPVANG 2024
Inkomen 1e kind 2e kind inkomen 1e kind 2e kind
€ 28.297 en lager € 0,30 € 0,30 € 60.000 € 1,46 € 0,41
€ 32.000 € 0,50 € 0,36 € 65.000 € 1,60 € 0,49
€ 36.000 € 0,69 € 0,40 € 70.000 € 1,78 € 0,52
€ 40.000 € 0,79 € 0,41 € 80.000 € 2,30 € 0,63
€ 45.000 € 0,96 € 0,41 € 90.000 € 2,82 € 0,77
€ 50.000 € 1,13 € 0,41 € 110.000 € 3,70 € 0,94
€ 55.000 € 1,28 € 0,41      
*Met het eerste kind wordt het kind met de meeste toeslag bedoeld.
 
 
Voor uw eigen specifieke situatie kunt u een proefberekening maken op www.toeslagen.nl
 


Zelfstandige gastouders kunnen afwijken van het standaard tarief. 

Wanneer wij voor u op zoek moeten voor een gastouder, hanteren wij éénmalige bemiddelingskosten van € 50,00. Dit geldt niet wanneer u al bij thuis-in-opvang.nl bent aangesloten. Wanneer u zelf met een gastouder komt, zijn deze kosten er niet. Zoals u ziet is “zwarte” oppas bijna altijd duurder! Voor avond, nacht en weekendopvang geldt een toeslag van € 0,50 per uur per kind.


Opvang bij de vraagouder thuis

Wanneer de gastouder geen directe familie is of niet ingeschreven staat bij de KvK, valt de gastouder onder de regeling van het WML (Wettelijk Minimum Loon).

Vergoeding voor de gastouder vanaf (01-01-2024) volgens WML:

 Leeftijd

 18 jaar 

 19 jaar 

 20 jaar 

 21 jaar 
en ouder
  bruto bruto bruto bruto
  € 6,64
€ 7,96
€ 10,62
€ 13,27
incl. vakantiegeld 8% € 7,17
€ 8,60
€ 11,47
€ 14,33
(dit is veranderlijk en wordt halfjaarlijks bepaald door het Rijk)     


Vergoeding voor de gastouder vanaf (01-07-2023) volgens WML:

 Leeftijd

 18 jaar 

 19 jaar 

 20 jaar 

 21 jaar 
en ouder
  bruto bruto bruto bruto
bij cao 36 uur € 6,40 7,68 10,24 € 12,79
incl. vakantiegeld 8% € 6,91 € 8,29 € 11,06 € 13,81
(dit is veranderlijk en wordt halfjaarlijks bepaald door het Rijk)     

Het aantal uren per dag is niet belangrijk. Werkt de gastouder 1 uur per dag, dan geldt dat dus als 1 gewerkte dag.
Op basis van CAO kinderopvang. Het vakantiegeld is 8% van het bruto loon.

 

 De vraagouder is wettelijk verplicht tot doorbetaling van loon bij ziekte van de gastouder voor een tijdvak van maximaal zes weken, minus twee wachtdagen (artikel 7:629 lid 2 BW). De vraagouder dient tevens vier weken vakantie door te betalen aan de gastouder; per jaar voor vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. M.b.t. deze uren bestaat geen recht op kinderopvangtoeslag

 

De voordelen van kinderopvang via een gastouder heeft een aantal voordelen boven een kinderdagverblijf, oa:

  • Uurtje factuurtje, wat voor u betekent dat u geen vaste dagen of dagdelen hoeft af te nemen
  • Opvang in huiselijke sfeer, wat een verlengde van de thuissituatie is
  • Kleinschalig, dus meer aandacht voor uw kind
  • Flexibel, ook wat betreft openingstijden
  • Een eenvoudig administratiesysteem
  • Geen minimum afname uren of abonnementskosten

Thuis-in-opvang.nl probeert zoveel mogelijk online te laten verlopen, dit scheelt ook weer in de kosten voor de gastouders (bv. geen postzegels nodig voor urenlijsten ed.).

Kortom:
Wanneer u al gastouder bent of uw kind(eren) al bij een gastouder onderbrengt, dan verandert er aan de opvang niets, alleen:

Dezelfde opvang, maar de vraagouder betaalt minder en de gastouder verdient meer!

 


Oma/opa verdient en de kinderen betalen niets!

Hoe werkt dit nu wanneer oma/opa oppast?

We gaan er nu vanuit dat oma/opa het voor de kinderen gratis wil hebben, omdat ze niet willen dat het hun kinderen geld kost en dat ze nu ook al vaak gratis oppassen. Wat oma per uur gaat verdienen via thuis-in-opvang.nl is € 6,53 per uur per kind (hier gaat nog vanaf 2,2 % voor aansluiting bij de Gastoudercentrale voor het betalingsverkeer, aansprakelijkheidsverzekering, etc.) en de vergoeding voor ons landelijk werkend gastouderbureau is € 1,00 per afgenomen uur (tezamen € 7,53; is de maximale vergoeding voor de Kinderopvangtoeslag). Wat de kinderen eigenlijk netto zouden gaan betalen is gerelateerd aan het verzamelinkomen. (dit is niet hetzelfde als het bruto-jaarsalaris!), hieronder een berekening:
 
EIGEN BIJDRAGE KINDEROPVANG 2024
Inkomen 1e kind 2e kind inkomen 1e kind 2e kind
€ 28.297 en lager € 0,30 € 0,30 € 55.000 € 1,28 € 0,41
€ 32.000 € 0,50 € 0,36 € 60.000 € 1,46 € 0,41
€ 36.000 € 0,69 € 0,40 € 65.000 € 1,60 € 0,49
€ 40.000 € 0,79 € 0,41 € 70.000 € 1,78 € 0,52
€ 45.000 € 0,96 € 0,41 € 80.000 € 2,30 € 0,63
€ 50.000 € 1,13 € 0,41 € 90.000 € 2,82 € 0,77
€ 50.000 € 1,13 € 0,41 € 110.000 € 3,70 € 0,94
*Met het eerste kind wordt het kind met de meeste toeslag bedoeld.
 
 
 
Aan dit rekenvoorbeeld 2024 kunt u geen rechten ontlenen.

Voor uw eigen specifieke situatie kunt u een proefberekening maken op www.toeslagen.nl
 
Oma/opa oppas via ons gastouderbureau heeft een aantal voordelen:
 • Niet veel rompslomp, wij begeleiden u volledig
 • Betalingsverkeer gaat geheel automatisch
 • Een eenvoudig administratiesysteem voor gastouders om de opvanguren bij te houden
 • De aanvraag van de vergoeding van de belastingdienst kunnen wij voor u verzorgen
 • Bijna altijd goedkoper, ook omdat je per uur afneemt en er geen vast bedrag per maand aan ons gastouderbureau betaalt zoals bij andere gastouderbureaus; dit scheelt vooral wanneer er in een maand minder uren worden afgenomen door bijv. vakantie of schoolgaande kinderen
 • Geen minimum afname uren
 • Geen extra (= “verborgen”) kosten per maand voor de ouders; alleen een vergoeding per uur voor het gastouderbureau
Kortom:

wanneer u als oma/opa op uw kleinkind past, dan verandert er aan de opvang niets.

 

Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
telefonisch van
9:00-12:00 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 0598-433893
Mobiel: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe


Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585
 
LRK: 195998261

contact button drenthe