Nieuws

27-03-2024

Er komt een aanpassing in de Wet kinderopvang mbt gastouders; dit zal 1 januari 2025 ingaan.

Wat houdt dit in?

  • De gastouder moet zelf een pedagogisch werkplan schrijven hoe zij het Pedagogisch Beleidsplan van het gastouderbureau vertaalt naar de dagelijkse praktijk – helpen we je natuurlijk bij
  • De gastouder mag maximaal bij 2 gastouderbureaus aangesloten zijn (er geldt een uitzondering voor bestaande contracten tussen ouder en gastouderbureau)
  • Er moet een Pedagogische module komen in de opleidingseisen voor nieuwe gastouders, bestaande gastouders blijven voldoen met hun oude diploma
  • Pedagogische coaching van gastouders door gastouderbureaus wordt verplicht, minimaal HBO werk- en denkniveau – is bij ons al geregeld
  • Gastouders moeten jaarlijks bijgeschoold worden
  • Verplichte controle van de GGD bij de gastouder eens in de drie jaar
  • Bij alle gastouders moet standaard een achterwacht geregeld zijn, en niet zoals voorheen vanaf 3 oppaskinderen per uur – was bij ons al het geval

Hoe dit er echt in de praktijk uit moet zien wordt nog uitgewerkt door het Ministerie. We houden je uiteraard op de hoogte.


 

14-03-2024

App Toeslagen

Wist jij al dat er een nieuwe app Toeslagen beschikbaar is? Zo kun je je gegevens snel en makkelijk controleren en aanpassen!

Lees het nieuwsbericht op de website van BOinK: https://lnkd.in/eMEUTrrn

Ga voor meer informatie naar https://lnkd.in/eia9nSev


 

Het definitieve Besluit kinderopvangtoeslag 2024 is gepubliceerd. In dit besluit zijn de maximum uurtarieven en de toetsingsinkomens voor 2024 vastgesteld. In het definitieve besluit zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De indexering van de maximale uurtarieven

De maximale uurtarieven voor 2024 worden met 9,9% geïndexeerd.

Werkvorm 2023 2024   verhoging

Gastouderopvang

€ 6,85

€ 7,53

0,68
Motie Klaver c.s. extra verhoging kinderopvangtoeslag

Een Kamermeerderheid heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen van GroenLinks en ChristenUnie om mensen met kinderen te ondersteunen.

Het maximumuurtarief waarover je kinderopvangtoeslag krijgt, gaat omhoog, staat in de motie. Inmiddels is die verhoging verwerkt in amendementen op de begroting. Maar dat betekent niet dat we er al helemaal zijn. In de Eerste Kamer is nog geen meerderheid en ook is nog niet duidelijk tot welke maximum uurprijzen voor de verschillende opvangsoorten dat zou leiden. Het doel van het extra verhogen van de tarieven, is om de lage en middeninkomens te ondersteunen, door het gat tussen het toeslagtarief en de werkelijke tarieven, te dichten.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de prijzen extra worden verhoogd vanwege deze tegemoetkoming. We adviseren jullie daarom om het traject met de oudercommissies te doorlopen op basis van de tarieven zoals ze in het definitieve besluit zijn vastgesteld.

Bron: BOINK

 

AOW'ers en zzp'ers moeten zelf energietoeslag aanvragen bij gemeente


 

Huishoudens die recht hebben op een extra compensatie voor de hoge energieprijzen kunnen die vanaf nu zelf aanvragen bij hun gemeente, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag. Het gaat om een toeslag van 800 euro.

Deze is bedoeld voor lagere inkomens, bijvoorbeeld senioren met een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen, zelfstandigen met een minimuminkomen en werkenden die weinig verdienen. Wie in de bijstand zit, heeft er ook recht op, maar krijgt de extra compensatie automatisch. Ongeveer 800.000 huishoudens komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.NVWA waarschuwt voor papieren rietjes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het gebruik van papieren rietjes. Wanneer er langdurig op gesabbeld wordt, kunnen delen van de rietjes week worden en loslaten. De NVWA heeft ruim 400 meldingen ontvangen waarbij een kind of iemand met een beperking een stuk van een papieren rietje in de keel kreeg.

<a href=

Beeld: NVWA

Meestal konden zij de prop zelf uithoesten. In 10 tot 15 procent van de gevallen moest worden geholpen door op de rug te kloppen of door de prop met de hand uit de mond te verwijderen. Er zijn geen daadwerkelijke verstikkingen of medische noodsituaties gemeld, maar de NVWA roept wel op om goed op te letten wanneer jonge kinderen en mensen met een beperking gebruik maken van de rietjes.

Drinkpakje

De NVWA riep eind februari op om problemen met papieren rietjes te melden. Dat leverde ruim 1.300 meldingen op. In bijna alle gevallen ging het om een drinkpakje dat langzaam werd opgedronken met het bijgeleverde papieren rietje. Om verstikkingsgevaar te voorkomen adviseert de NVWA ouders en verzorgers daarom in de buurt te blijven wanneer zij jonge kinderen en mensen met een beperking laten drinken met een papieren rietje. Vooral wanneer het langzame drinkers zijn.

Verbod op plastic wegwerpartikelen

Nu er sinds 3 juli 2021 een verbod op plastic wegwerpartikelen, zoals rietjes, bestek, borgen en wattenstaafjes, geldt, worden papieren rietjes ingezet als alternatief voor plastic rietjes. De NVWA wil mogelijke alternatieven voor papieren rietjes bespreken met de producenten, of mogelijkheden om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Ook gaat de NVWA in gesprek met de Europese Commissie, om te bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het veilig gebruiken van papieren rietjes.

Bron: nvwa.nl


 


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
telefonisch van
9:00-12:00 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 0598-433893
Mobiel: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe


Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585
 
LRK: 195998261

contact button drenthe