Protocol kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling


Vernieuwde meldcode kindermishandeling met afwegingskader voor kinderopvang beschikbaar

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de verbeterde Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' aangeboden aan minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Download hier de vernieuwde meldcode kindermishandeling voor kinderopvang

Bijbehorende sociale kaart thuis-in-opvang Sneek

Presentatie nieuwe meldcode kindermishandeling voor kinderopvang 02-07-2018
V.l.n.r. Gjalt Jellesma (voorzitter BOinK), Suzanne Plaisier (beleidsmedewerkerBOinK), minister De Jonge (VWS) en Mascha Frische (Impuls Amsterdam)

Nieuw: het afwegingskader

De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Meldcode kinderopvang

Speciaal voor de kinderopvangbranche is er het afgelopen half jaar in een werkgroep -bestaande uit aandachtsfunctionarissen werkzaam in gastouderopvang, bso en dagopvang, vertegenwoordigers van BK, BMK en SWN en BOinK-, gewerkt aan de verbeterde meldcode kindermishandeling en grensoverschreidend gedrag voor de kinderopvang. Daarin staat het welbekende stappenplan met in stap vier en vijf het nieuwe afwegingskader. Het gebruik van deze meldcode is vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht. De periode tot 1 januari 2019 is bedoeld voor de implementatie en ook, zoals het ministerie van VWS het omschrijft, om te oefenen met de meldcode. 
BOinK is in dit traject in samenspraak met BK en BMK trekker / projectleider.

Drie delen meldcode

Net als voorheen bestaat het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedag voor kinderopvang uit drie delen:

deel 1: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie
deel 2: meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker
deel 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Doel meldcode

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Minister De Jonge: “We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar  een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

Belang van melden bij Veilig Thuis

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Afwegingskader: verplicht vanaf 1 januari 2019 

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

 

 

 


Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
telefonisch van
9:00-12:00 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 0598-433893
Mobiel: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe


Alteveer 76a
7907 GA Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585
 
LRK: 195998261

contact button drenthe